raajjemv logo
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް
ނިއުގެ އަންހެން ޓީމަށް މާޔަން އާއި އަރީޝާ ސޮއިކޮށްފި
 
ގައުމީ ޓީމުގެ ޝާލިޔާ އާއި ސަމާ ވެސް ވަނީ ނިއު އަށް ސޮއިކޮށްފައި
ލީވާން އަލީ
2,947
ކ. މާލެ |
10 ނޮވެންބަރ 2017 | ހުކުރު 19:45
ނިއުގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ޓެޑް (ވ) އަދި ނިއު އަށް ސޮއިކުރި މާޔަން (ކ)
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯރޓްސް ކުލަބް

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އަންހެން ޓީމަށް ތަޖުރިބާކާރު ދެ ކުޅުންތެރިންކަމަށްވާ މަރްޔަމް މުހައްމަދު (މާޔަން) އާއި އަރީޝާ ރިޒާ ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ނިއުއަށް މި ދެ ކުޅުންތެރިން ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، ގައުމީ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިންކަމަށްވާ ފާތިމަތު ޝާލިޔާ އާއި އައިޝަތު ސަމާގެ ސޮއިވެސް އެޓީމުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެފްއޭއެމްއިން ބުނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ކުންފުނިތަކާއި ކްލަބްތަކާއި އަދި ސްކޫލްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު، މި މަހު 12 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:30 ގެ ކުރިން އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އެފްއޭއެމްއިން ބުނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމް ލިސްޓް ފޯމް މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:30 ގައި ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް، އަދި މުބާރާތުގެ ގަވައިދު ރަސްމީ ބަންދު ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ، ހެނދުނު 09:30 އާއި މެންދުރު ފަހު 15:30 އާ ދެމެދު އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެފްއޭއެމްއިން އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނައިރު، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ފަށާ މި މުބާރާތަކީ އެފްއޭއެމްއިން ބާއްވާ ފުރަތަމަ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ލީގެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް