raajjemv logo
ނޭމާ - ޕީއެސްޖީ
ޕީއެސްޖީއާ މެދު ނޭމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ
 
އޭނާ ވަނީ ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައި
 
ނޭމާ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވީ 222 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
3,397
ކ. މާލެ |
8 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 18:54
ޕީއެސްޖީ އަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދިނުމަށްފަހު ނޭމާ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ޓްވިޓަރ

ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅުމާއި މެދު ނޭމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާއިން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފީ އެއް ކަމަށްވާ 222 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވި ނޭމާ، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނައި އެމެރީއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ފްރާންސްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ނޫސް 'އެލްއިކުއުޕޭ' އިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ފަރާތުން މި ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ފެންނަމުންދާއިރު އެ ޓީމު މިވަގުތު އޮތީ ފްރެންޗް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ޓީމް ވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕު ފިޔަވަހީގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އެހެނަސް 'އެލްއިކުއިޕޭ' އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ޕެނަލްޓީ ޖެހުމުގެ ޒިންމާތައް އެޑިންސަން ކަވާނީ އާއި ހަވާލު ކުރުމުންނާއި އެމެރީ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތާއިމެދު ނޭމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު މެޗުގައި ނޭމާއަށް އެޓީމުން ފުރުސަތު ދީފައި ނުވަނީ އޭނާ އެމެރީއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ފަރިތަކުރުންތައް ދޫކޮށް ދިޔުމުން ކަމަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެމެރީގެ ވީޑިއޯ ސެޝަންތަކާއި މެދު ވެސް ނޭމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަށް ބުނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ ކޯޗުގެ އިރުޝާދުތައް އަޑުއަހަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، އޭނާއަށް ކޯޗުގެ ނުފޫޒު ނުފޯރުވުމަށް ނޭމާ ބުނެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ލީގުގައި ނުކުންނަނީ ދަށް ޓީމުތަކެއް ކަމަށާއި، އަދި މެޗު ބެލުމަށް ދަނޑަށް ވަންނަ ސަޕޯޓަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމާއި ގުޅިގެންވެސް ނޭމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް 'އެލްއިކުއިޕޭ' އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރަށުން ބޭރުގައި 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެންގާރސްގެ މައްޗަށް ޕީއެސްޖީ ކުރިހޯދި މެޗުގައި ނޭމާ އެޓީމަށް ކުޅެފައި ނުވަނީ ބްރެޒިލްއާއެކު މި ހަފްތާގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްވެސް އެ ނޫހުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ނޭމާ ނެތްތަން ބާސާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ބާސާގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސުއަރޭޒް ދާދިފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށްވުރެ ދަނޑުން ބޭރުގައި ނޭމާ މަތިން މާ ހަދާންވާ ކަމަށާއި އޭނާ ބާސާ ދޫކޮށް ދިޔުން އެއީ ވަރަށް ދެރަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނޭމާގެ ނިންމުމަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި އެ ނިންމުމަށް ހުރިހާ މީހުންވެސް އިހުތިރާމުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ސުއަރޭޒް ބުނެފައިވެއެވެ.

ނޭމާ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެން ހިތްހަމަނުޖެހޭކަން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 12 މެޗުގައި 11 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ނޭމާގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ޕީއެސްޖީ މި ސީޒަނުގައި ކުޅެފައިވާ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުޙައްމަދު ޒާހިރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް