raajjemv logo
ކިލި
އެމްބާޕޭ ބާސާއަށް ބަދަލުވުމަށް މަދުވީ އޭނާގެ ސޮއި އެކަނި
 
އެމްބާޕޭ ސްޕެއިންއަށް ގެންދިޔުމަށް ބާސާއިން ޗާޓަރު ޖެޓެއް ވެސް ފޮނުވި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
2,722
ކ. މާލެ |
8 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 17:12
ކިލިއަން އެމްބަޕޭ: އޭނާ އަންނަނީ ޕީއެސްޖީގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން
ޓްވިޓަރ

ފްރާންސްގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބަޕޭ ސްޕެއިންގެ ބާސާއަށް ބަދުލުވުމަށް މަދުވީ އޭނާގެ ސޮއެ އެކަނި ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ފްރާންސްގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ނޫސް ކަމަށްވާ 'އެލްއިކުއިޕޭ' އިން އެމްބަޕޭގެ ކެރިއަރާ ބެހޭ ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓަރީއެއްގައި ވާގޮތުން ބާސާ އާއި މޮނާކޯއާ ދެމެދު އެމްބަޕޭގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި އޮތް ކަމަށާއި އޭނާ ބާސާގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ސީޒަނުގައި ފެނިގެން ނުދިޔައީ އެއްބަސްވުމުގައި ހަމައެކަނި އޭނާގެ ސޮއި މަދުވުމުން ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެ ޑޮކިއުމެންޓަރީގައި ވާގޮތުގައި ބާސާއިން ހުށަހެޅި ޓްރާންސްފާ ފީގެ އަދަދު ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި އެހެންނަމަސް އެ ފީގެ އިތުރުން އެމްބަޕޭގެ ބަދަލުގައި ބާސާގެ ތުރުކީގެ މިޑްފީލްޑާ އާޑާ ޓުރާން މޮނާކޯއަށް ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާސާ އާއި މޮނާކޯއިން ޓްރާންސްފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމައި އެމްބަޕޭ ސްޕެއިންއަށް ގެންދިޔުމަށް ޗާޓަރު ޖެޓެއް ވެސް ފްރާންސަށް ފޮނުވި ކަމަށް މި ޑޮކިއުމެންޓަރީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެމްބަޕޭއާ އެކު ބާސާއަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުމުން ޕީއެސްޖީން ވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު މޮނާކޯއަށް 180 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅައި އެ ޓީމަށް އެމްބަޕޭ ގެންގޮސްފައެވެ.

މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ޕީއެސްޖީން ވަނީ ބާސާގެ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އެ ޓީމަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އޭނާ ގެންދިޔައީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފީއެއް ކަމަށްވާ 222 މިލިއަން ޔޫރޯއަށެވެ. ނޭމާ ނެތްތަން ފޫ ބެއްދުމުގެ ގޮތުން ބާސާއިން ވަނީ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެމުން އައި ފްރާންސްގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އުސްމާން ޑެމްބެލޭ އެ ޓީމަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް މި ސީޒަނުގެ ބޮޑުބައި ޑެމްބެލޭ ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ އަނިޔާގައެވެ.

އެމްބަޕޭ ބާސާއަށް ނުގެނެވުމުގެ ސަބަބުން އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ބާސާއިން ގެންނަން ބޭނުންވި ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިން އެ ޓީމަށް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން ލިވަޕޫލްގެ މިޑްފީލްޑާ ފިލިޕޭ ކުޓިނޯއޯ އާއި ފްރާންސްގެ ނީސްގެ މިޑްފީލްޑާ ސެރީގެ އިތުރުން ޕީއެސްޖީގެ މިޑްފީލްޑާ އެންހެލް ޑިމަރިއާ ފަދަ ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް ބާސާއިން ކުރިން މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވިއެވެ.

އެމްބަޕޭ ހޯދުމަށް މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ގިނަ ކްލަބުތަކަކުން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ އޭނާގެ ފަރާތުން ފެނުނު މޮޅު ކުޅުމާ ވިދިގެންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މޮނާކޯއިން ފްރެންޗް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަމާއި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރިއިރު އެ ޓީމުގައި މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކޮށް ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ޖަހައިދީފައެވެ. އޭނާގެ ފަރާތުން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ފެނުނު މޮޅު ކުޅުމާ ގުޅިގެން ޔޫރަޕުގައި ކުޅޭ 21 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު ލިބިފައި ވަނީ ވެސް އޭނާއަށްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެމްބަޕޭ އަންނަނީ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވުމަށް ފަހު ވެސް އެ ޓީމުގައި މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކޮށް، މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް