raajjemv logo
ގައުމީ ސްކޮޑު އެކުލަވާލުން
ދަގަނޑޭ އަދި އާ ދެކުޅުންތެރިންނާއެކު ގައުމީ ސްކޮޑް އެކުލަވާލައިފި
 
އިއްބެ އާއި ދަގަނޑޭ އަންނަނީ މި ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން
 
ގައުމީ ސްކޮޑަށް ނެގި ހުސެއިން ޝަރީފް މި ސީޒަނުގައި މެޗެއް ނުކުޅޭ
ލީވާން އަލީ
2,279
ކ. މާލެ |
7 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 19:30
ގައުމީ ޓީމުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުމުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި އާ ކުޅުންތެރިޔަކާއެކު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ސްކޮޑް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

ގައުމީ ޓީމްގެ ސްކޮޑްގައި އަލަށް ހިމަނާފައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ޒުވާން ކީޕަރު ހުސެއިން ޝަރީފެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗަށް ދަގަނޑޭ ނަގާފައި ވާއިރު، މިދިޔަ މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އޮމާންއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުގައި ދަގަނޑޭ އަށް ނުކުޅެވުނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ، އޭނާ އަންނަނީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ނިއު އަށް 12 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ.

ގައުމީ ސްކޮޑަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސްގެ އިބްރާހިމް މަހްދީ ހުސައިން (ކުދުއިއްބެ) ނަގާފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި އޮމާން އަދި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗަށް އޭނާ ނަގާފައެއް ނުވެއެވެ. ކުދުއިއްބެ ވަނީ ފަލަސްތީންއާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުގައި ކުޅެފައެވެ.

މި އަހަރު މުޅިން އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކުޅެން ފެށި ކުދުއިއްބެ އަންނަނީ މި ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް މި ސީޒަނުގައި ޓީސީ އަށް 14 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ.

ގައުމީ ޓީމްގެ ސްކޮޑަށް މުޅިން އަލަށް ނެގި މާޒިޔާގެ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ހުސެއިން މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމަށް އެއްވެސް މެޗެއް ކުޅެފައެއްނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

މިފަހަރުވެސް ސްކޮޑުން މާޒިޔާގެ މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އަދި ށ.މިލަންދޫ ޓީމްގައި މޮޅު ކުޅުމެއްދައްކަމުން އަންނަ އިޝާން އިބްރާހިމް (ސައްޓަ) ނުހިމަނައެވެ. މީގެއިތުރުން އޮމާން މެޗަށް އެކުލަވާލި ސްކޮޑުގައި ހިމެނުމަށްފަހު އަމިއްލަ ސަބަބުތަކާ ހުރެ ޓީމާ ދުރަށް ދިޔަ މާޒިޔާގެ އިސްމާއިލް އީސާ (މެސީ) ވެސް ސްކޮޑަށް ނުނަގައެވެ. ގައުމީ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނީ އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި މެސީ އަށް ދެން ފުރުސަތު ނުދޭނެކަމަށެވެ.

ގައުމީ ސްކޮޑަށް މާޒިޔާ އިން ނަގާފައިވަނީ އަމްދާން އަލީ (އެންޑީ)، މުހައްމަދު އިރުފާން (އިރޭ)، އަސްއަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) މުހައްމަދު އުމެއިރު (އުމަރޭ)، ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓެ) އަދި ހުސެއިން ޝަރީފްއެވެ. ނިއު އިން ސްކޮޑަށް ނަގާފައިވަނީ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)، ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު)، މުހައްމަދު ރަޝީދު (ހޮކޭ)، އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ)، އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ)، ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ)، އަބްދުﷲ ޒިޔަޒަން އަދި ދަގަނޑޭއެވެ.

ސްކޮޑަށް ޓީސީން ނަގާފައިވަނީ ހަސަން ނާއިޒް (ދާދު)، އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ)، އަހުމަދު ޒާދު، މުހައްމަދު އައްޒާމް އަދި ކުދުއިއްބެއެވެ. މީގެއިތުރުން ތިނަދޫ ޓީމުން، އިމްރާން ނަޝީދު އާއި އަހުމަދު ރިޒްވާން ނެގިއިރު، ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓުން އިބްރާހިމް ރިޒުހާން، ޝާފިއު އަހުމަދު (ޝާފީ) އަދި މުހައްމަދު ސާއިފް ނެގި އެވެ.

ފަލަސްތީން މެޗަށް ހޯމަ ދުވަހު ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
33%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
8 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 14:21
4
poh
8 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 07:58
ގައުމީ ޓީމް
ޒުވާން ކީޕަރަކަށް ޓީމުން ޖާގަ ދެއްވީތީ ވަރަށް އުފާ ވެއްޖެ އުއްމީދު ކުރަނީ އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި މެޗް އަކުން ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް