ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޯމަ 20:42
މަޓާޓޯގެ ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ކާރެއްގައި އިޝްތިހާރުކޮށްފައި
މަޓާޓޯގެ ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ކާރެއްގައި އިޝްތިހާރުކޮށްފައި
ރިޒްނާ ޒަރީރު
މަޓާޓޯއިން ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް
މަޓާޓޯއިން ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގެ ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ލަންޑަންގައި ފަށައިފި
 
މިކެމްޕެއިން އެއްމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާނެ

 މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް މާރކެޓް ކުރުމަށްޓަކައި ލަންޑަންގައި ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ވޯލްޑް ޓްރޭޑް މާރކެޓާ ދިމާކޮށް ފެށި މިކެމްޕެއިންގައި ލަންޑަންގެ މަޝްހޫރު ބްލެކް ކެބްގައި ވަނީ ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގެ އިޝްތިހާރްތައް ޑިސްޕްލޭކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން މި ކެބްތަކުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރީތި މަންޒަރުތައް ވެސް ހިމަނާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ތަންތަނުގެ ފޮޓޯ ހިމެނެއެވެ. މިއީ ދުބާއީގައި މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ބޭއްވި މިފަދަ ކެމްޕެއިންނަށް ފަހު މަޓާޓޯއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ލޯންޗްކުރި އެންމެ ބޮޑު ކެމްޕެއިންނެއެވެ.  

މަޓާޓޯ ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްއަކީ މިދާއިރާގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ އެވޯޑަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފްލާ ވެގެންދާނީ ތާރީހީ ހަފްލާއަކަށް ކަމަށް މަޓާޓޯއިން ބުންޏެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މަޓާޓޯގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޤިޔާސް ވިދާޅުވީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ތަޢާރަފްކުރިއިރު މި އެވޯޑަކީ، މި އެވޯޑްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި އެވޯޑް ހާސިލް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޓަކްޓްތަކަށް ހުޅުވާލެވޭ މާރކެޓިން ޕްލެޓް ފޯމަކަށް ހެދުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޓާޓޯއިން ދަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގަޔާއި ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ތަފާތު އެކި ޓްރެވެލް މާރކެޓްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް ޤިޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކެމްޕެއިން ވޯލްޑް ޓްރެވެލް މާރކެޓަށް ފަހު އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލް އެވޯޑަކީ މިދާއިރާގައި ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑެކެވެ. އެގޮތުން 450 ނޮމިނޭޝަން ހިމެނޭ މި އެވޯޑް ހަފްލާ އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އަދާރަން ސެލެކްޓް ހުދުރަންފުށި ގައެވެ.

ގާލާ އެޑިޝަންގައި އެވޯޑްތައް ދެވޭނީ ރިސޯޓްތަކާއި، އެއަރލައިން، ލިވްއަބޯޑްސްއަށް ހާއްސަކޮށްގެންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލް އެވޯޑް ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާއިރު އެންމެ ފަހުން ބާއްވާފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ގެސްޓް ހައުސް އެޑިޝަން އެވެ. އެގޮތުން މި އެވޯޑަށް ވެސް އޮންލައިން އަދި އެސްއެމްއެސްގެ ޒަރީއްޔާއިން 80,000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓްސް ލިބިފައިވެއެވެ. މި އެވޯޑް ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު މާފުށީގައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް