raajjemv logo
ކްރެމްލިން ކަޕް 2017
ކްރެމްލިން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖޫލިއާ ގޯގެސް ހޯދައިފި
 
ގޯގެސްގެ ކެރިއަރުގައި ކާމިޔާބުކުރި ޑަބްލިއުޓީއޭ މުބާރާތްތަކުގެ އަދަދު 3 އަކަށް ވަނީ އަރާފަ
 
މިއީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ގޯގެސް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ޑަބްލިއުޓީއޭ މުބާރާތް
މުޙައްމަދު ޒާހިރު
2,388
ކ. މާލެ |
22 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 04:03
ކްރެމްލިން ކަޕް 2017 ގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނުގެ ޖޫލިއާ ގޯގެސް، މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލަނީ
އޭޕީ

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި ބޭއްވި ކްރެމްލިން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖަރުމަނުގެ ޖޫލިއާ ގޯގެސް ހޯދައިފި އެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގޯގެސް ހޯދީ، ފައިނަލްގައި ރަޝިއާގެ ޑާރިއާ ކަސަޓްކީނާގެ މައްޗަށް ސީދާ ދެސެޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މުބާރާތުގެ ހަތްވަނަ އަށް ސީޑުކޮށްފައިވާ ގޯގެސް، އެއް ގަޑިއިރާއި ހަ މިނިޓަށް ދެމިގެންދިޔަ މިމެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 6-1، 6-2 ންނެވެ.

މިދެ ކުޅުންތެރިން މިހާތަނަށް ބައްދަލުކުރި ފަސް މެޗުގެ ތެރެއިން ތިން މެޗު ނިމިފައިވަނީ ގޯގެސް ކޮޅަށް ބުރަވެގެންނެވެ.

މިއީ ދުނިޔޭގެ 27 ވަނަ އަށް ރޭންކް ކޮށްފައިވާ ގޯގެސް، 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ކާމިޔާބު ކުރި ޑަބްލިއުޓީއޭގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ. އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ޑަބްލިއުޓީއޭ މުބާރާތްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ ތިނަކަށް އަރާފައެވެ.

މިއަހަރު ހަތަރު ފައިނަލެއްގައި ވާދަކޮށްފައިވާ ގޯގެސް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މުބާރާތްވެސް ނިންމާލީ ފައިނަލުން ބަލިވެ، މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިމޮޅާއެކު އޭނާ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ 20 ން ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖަރުމަނުގެ އެއްވަނަ މަގާމުގައިވާ އެންޖެލީކޭ ކެރްބަރ އަތުން، އެމަގާމް ގޯގެސް އަށް ލިބޭނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް