raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޔުނައިޓެޑްގެ ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑް، ހަޑަސްފީލްޑް އިން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި
 
މިއީ ޔުނައިޓެޑް މިސީޒަނުގައި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗު
 
މިމެޗުން ބަލިވުމާއެކު، ޔުނައިޓެޑާއި ސިޓީ އާއި ދެމެދުވާ ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގު ވަނީ 5 ޕޮއިންޓަށް ފުޅާވެފައި
 
މިއީ 1952 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް އަތުން ހަޑަސްފީލްޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު
މުޙައްމަދު ޒާހިރު
2,209
ކ. މާލެ |
22 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 04:03
ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް އާރޮން މޯއީ ޖަހައިދިން ލަނޑާއެކު ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް ލީޑު ހޯދުމަށްފަހު، ހަޑަސްފީލްޑްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ
ޕީއޭ އިމޭޖަސް

މިސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބަލިނުވެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑް، ހަޑަސްފީލްޑް ޓައުން އިން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް ހަޑަސްފީލްޑް ކުރި ހޯދީ ދެ ލަނޑު އެއް ލަނޑުންނެވެ.

މިމެޗަށް ޔުނައިޓެޑް ނިކުތްއިރު، ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ އަށް މެޗުން ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލަށް ވަދެފައިވަނީ އެންމެ ދެ ލަނޑެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިރޭގެ މެޗާއެކު، ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް ވަން ލަނޑުގެ އަދަދު ވަނީ ދެގުނައަށް އިތުރުވެފައެވެ.

މިމެޗުގެ 23 ވަނަ މިނިޓުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ޑިފެންޑަރ ފިލް ޖޯންސް އަށް އަނިޔާވެގެން، އޭނާގެ ބަދަލުގައި ސްވިޑްންގެ ޑިފެންޑަރު ވިކްޓަރ ލިންޑެލޯފް ވަނީ ކުޅެން ނިކުމެފައެވެ. މިއީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އޭނާގެ ދެވަނަ މެޗެވެ.

ހަޑަސްފީލްޑުން މިމެޗުގައި ޖެހި ދެލަނޑަކީވެސް، ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައިގެން ޖެހި ދެލަނޑެވެ.

މިމެޗުގެ 28 ވަނަ މިނިޓުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު ހުއާން މަޓާ އަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި، ހަޑަސްފީލްޑަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު އާރޮން މޯއީ އެވެ.

އޭގެ ފަސް މިނިޓު ފަހުން ޔުނައިޓެޑަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ލޯރެންޓް ޑެޕޮއިޓްރާ އެވެ. މިލަނޑަކީ ހަޑަސްފީލްޑްގެ ގޯލްކުރިމަތިން ޖެހި ބޯޅައެއް، ޔުނައިޓެޑްގެ ޑިފެންޑަރު ވިކްޓަރ ލިންޑެލޯފް އަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި ހަޑަސްފީލްޑުން ޖެހި ލަނޑެކެވެ. އެބޯޅަ ސާފުކޮށްލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ލިންޑެލޯފްގެ ފައިގައި ނުޖެހި، ޔުނައިޓެޑްގެ އޭރިއާގެ ބޭރުގައި ފެނުޖެހިފައި ލިބުނީ ޑެޕޮއިޓްރާ އަށެވެ. އޭނާ މިބޯޅަ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލީ ޔުނައިޓެޑްގެ ސްޕެއިންގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެ ހެއާ ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު އެވެ.

ދެ ލަނޑުން ހަޑަސްފީލްޑް ކުރީގައި އޮވެގެން މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު، ޔުނައިޓެޑުން ދެވަނަ ހާފަށް ނިކުތީ ދެ ބަދަލާއި އެކުގައެވެ. މިޑްފީލްޑަރ ހުއާން މަޓާގެ ބަދަލުގައި ހެންރިކް މިޚިތަރިޔަން ކުޅެން ނިކުތްއިރު، އެންތަނީ މާޝަލްގެ ބަދަލުގައި މާކަސް ރަޝްފޯޑް ވަނީ ކުޅެން ނެރެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މުޅި މެޗު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޔުނައިޓެޑުން ކޮންޓްރޯލް ކުރި މިމެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ޔުނައިޓެޑަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލެވިފައެއްނުވެއެވެ.

މެޗު ނިމެން 12 މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ސުން ކަނޑުވާލައިދިނީ މާކަސް ރަޝްފޯޑެވެ.

މިއީ 1952 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް އަތުން ހަޑަސްފީލްޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިމެޗަށް ޔުނައިޓެޑް ނިކުތްއިރު، ލީގުގައި ކުޅުނު އަށް މެޗުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިވެފައެއްނުވެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިނަތީޖާއާއެކު ޔުނައިޓެޑްގެ ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް އައީއެވެ.

ލީގު ޔުނައިޓެޑް ހަޑަސްފީލްޑް އަތުން ބަލިވުމާއި، ބާންލީ އަތުން މެންޗެސްޓަރ މޮޅުވުމާއި ގުޅިގެން ސިޓީ އާއި ޔުނައިޓެޑާއި ދެމެދުވާ ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު ވަނީ ފަސް ޕޮއިންޓަށް ފުޅާވެފައެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި 9 މެޗުން 25 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ ކުރީގައިވަނީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އެވެ. 9 މެޗުން 20 ޕޮއިންޓާއެކު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ތާވަލްގެ ދެވަނަ މަގާމުގައެވެ. މިރޭ ޔުނައިޓެޑް އަތުން މޮޅުވި ހަޑަސްފީލްޑް އޮތީ 12 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ 11 ވަނާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް