raajjemv logo
ފުޓްސަލް - ފުޓުބޯޅަ
ފުޓްސަލް އަދި ފުޓުބޯޅަ ރެފްރީން ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެފްއޭއެމް އިން ފަށައިފި
 
ރެފްރީންގެ ކަންތައް ހައްލުކުރުމަށް އެފްއޭއެމް އިން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
 
ދިވެހި ލީގުގައި ބިދޭސީ ރެފްރީން އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުން
ލީވާން އަލީ
2,853
21 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 12:12
ކ. މާލެ
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަދި ފުޓްސަލް ބައެއް ރެފްރީންނާއެކު އެފްއޭގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން
އެފްއޭއެމް

ފުޓްސަލް އަދި ފުޓުބޯޅަ ރެފްރީން ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ މެމްބަރު އަދި ރެފްރީސް ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން އަލީ އުމަރު ވިދާޅުވީ، ފުޓްސަލް އާއި ފުޓުބޯޅަ ރެފްރީން ވަކިކުރަން ގަވައިދުގައި ވެސް އޮންނަ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް ފުޓްސަލް އަދި ފުޓުބޯޅަ ރެފްރީން މަސްހުނިވުމުން އެ ދެ ކުޅިވަރުގެ ރެފްރީން ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މި ބަދަލާއެކު، ފުޓުބޯޅަ އަށް ރެފްރީކުރާ ރެފްރީންނަށް ފުޓްސަލްގައި ރެފްރީކަން ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި ގަވައިދު މި އަހަރު ވުޖޫދަށް އައިސް، އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.  

ރެފްރީންގެ ކަންތައް ހައްލުކުރުމަށް އެފްއޭއެމް އިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، ރެފްރީސް ކޮމިޓީއަށް ވެސް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ރެފްރީސް ޑިޕާޓްމަންޓާ ހަވާލުވެގެން ހުރި އަހުމަދު އަމީޒު ވަނީ އެ މަގާމުން ވަކިކޮށް، މުހައްމަދު ހާޝިމް އެ މަގާމަށް ގެނެސްފައެވެ.

ރެފްރީންގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓް އަދި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައެވެ. އެ މެޗު ރެފްރީގެ ނިންމުންތަކާއެކު މެދުކަނޑާލާފައިވާއިރު، އެ މެޗުގެ ރެފްރީ މުހައްމަދު ނިއުޝާދު ވަނީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފައެވެ.

އެ މެޗަށް ފަހު އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ ދިވެހި ރެފްރީންގެ މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން ބިދޭސީ ރެފްރީން ބޭނުންކުރަން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ލީގުގައި އަދިވެސް ދަނީ ބިދޭސީ ރެފްރީން ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
21 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 12:17
ދުވާފަރު މީހާ
ތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް.. ވަރަށް މައްސަލަ ދިމާވޭ..