raajjemv logo
ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާ
މަގުމަތީގައި ނަށަމުންދިޔަ 14 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އެކުއްޖާގެ ނަމެއް އަދި ޤައުމެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު
3,387
30 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 23:31
ކ. މާލެ
ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ކުއްޖާ ސައޫދީ މަގުމަތީގައި ނަށަނީ
ގޯލް.ކޮމް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގެ މަގުމަތީގައި ނަށަމުން ދިޔަ 14 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އެޤައުމުގެ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ސައޫދީ ފުލުހުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އަންގާރަ ދުވަހު އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ހައްޔަރު ކުރީ 90 ގެ އަހަރުތަކުގާ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެގެންދިޔަ "މާކަރީނާ" ލަވަޔަށް ޖިއްދާގެ މަގު ހުރަސްކުރާ ސަރަހައްދެއްގައި ހުރެގެން ނަށަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ. އެ ކްލިޕް މިހާރު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލް ވެފައެވެ.

އެކުއްޖާގެ ނަމެއް އަދި ޤައުމެއް ވެސް ސައޫދީ ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މައްކާ ފުލުހުން ބުނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް އޭނާއާ ސުވާލު ކުރެވުނީ މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކާއި ޚިލާފް ވުމާއި ޓްރެފިކަށް ދަތިވާގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅިކަން ސާފުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ގާތްގަޑަކަށް 45 ސިކުންތުގެ އެވީޑިއޯގައި ފެންނަ ކުއްޖާ ލައިގެން ހުންނަނީ ހުރަސް ރޮނގުދެމި ޓީޝާޓަކާއި އަޅި ކުލައިގެ ސޯޓެކެވެ. އަދި ގަދަ ކުލައެއްގެ ބޫޓަކަށް އަރައިގެން ހުންނަ އެކުއްޖާ ނަށަމުން ދިޔައީ މަގު ހުރަސްކުރާ ސަރަހައްދުގައި މަގުގެ މެދުގައި ހުރެގެންނެވެ. އޭނާ ނަށަން ފަށަނީ 5 ދިމާލަކުން ޓްރެފިކް ލައިޓަށް މަޑުކޮށްގެން އޮތް ކާރުތަކެއްގެ ކުރިމަތިންނެވެ.

މަގުމަތީގައި ނެށުމަކީ ސައޫދީގެ ނޭޝަނަލް ކޮމެޓީ ފޯރ ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލްއިން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. އެގޮތައް މަނާކޮށްފައި ވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ސައޫދީ މީޑިއާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް