raajjemv logo
އަ ޖެންޓަލްމެން
"އަޖެންޓަލްމެން" އެންމެ ފަހުން ނެރެފި
 
ފުރަތަމަ ދުވަހު 4.04 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ވަނީ ލިބިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
1,693
26 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 17:45
ކ. މާލެ
"އަ ޖެންޓަލްމެން" ގެ ޕޯސްޓަރ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސިދާތު މަލޯތުރާއާއި ޖެކުއިލިން ފެނާންޑޭޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "އަ ޖެންޓަލްމެން" އެންމެ ފަހުން ސިނަމާތަކަށް އައިސްފިއެވެ.

މި ފިލްމަށް ވަނީ ފިލްމު ނެރުނު ފުރަތަމަ ދުވަހު 4.04 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

ސިދާތު މި ފިލްމުގައި ކުޅެފައި ވަނީ ޑަބަލް ރޯލެވެ. މި ފިލްމަށް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ފިލްމު އެނަލިސްޓުން ބުނެއެވެ.

"އަ ޖެންޓަލްމެން" ގެ ޑައިރެކްޓަރ ޑީކޭ ބުނީ ފިލްމެއް މޮޅު، ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާނީ އެ ފިލްމަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ކަމަށެވެ.

"އަ ޖެންޓަލްމެން" ގައި ހިމެނެނީ ލަވައެވެ.

އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ  ގްރިޝް ޖޯހަރު މީގެކުރިން ބުނެފައި ވަނީ "ޖެންޓަލްމެން"އަށް ގިނަ އޯޑިއެންސް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ދުވަހު 15 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް