raajjemv logo
"ޕަރްމާނޫ: ދަ ސްޓޯރީ އޮފް ޕޮޚް
ޖޯންގެ "ޕަރްމާނޫ: ދަ ސްޓޯރީ އޮފް ޕޮޚްރާން" ނެރެނީ ޑިސެންބަރު މަހުގައި
 
މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ އަބީޝެކް ވަރްމާ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
1,412
ކ. މާލެ |
23 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 13:02
"ޕަރްމާނޫ: ދަ ސްޓޯރީ އޮފް ޕޮޚްރާން"ގެ ޕޯސްޓަރ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖޯން އަބްރަހަމްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު ޕަރްމާނޫ: ދަ ސްޓޯރީ އޮފް ޕޮޚްރާން" ނެރޭނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރުމަހުގައި ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. މި ފިލްމު ނެރޭނެކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ޖޯން އަބްރަހަމްއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މެއިމަހުގައި ފަށާފައިވާއިރު ޝޫޓިން ނިންމާފައިވަނީ އޮގަސްޓުމަހުގެ ދެވަނަ ހަފްތާތެރޭގައެވެ.

"ޕަރްމާނޫ - ދަ ސްޓޯރީ އޮފް ޕޮޚްރާން" އަކީ 1998 ވަނަ އަހަރު ބީޖޭޕީގެ ލީޑަރު އަތަލް ބިހާރީ ވާޖްޕާއީގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައި އިންޑިއާގެ ޕޮޚްރާންގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނިއުކުލިއާ ޓެސްޓުތަކުގެ ވާހަކަ ގެނެސްދޭ ފިލްމެކެވެ.

"ޕަރްމާނޫ- ދަ ސްޓޯރީ އޮފް ޕޮޚްރާން" ޑައިރެކްޓްކުރަނީ އަބީޝެކް ވަރްމާ އެވެ. ފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް މުހިންމު ތަރިންގެ ތެރޭގައި ބޯމަން އިރާނީ އަދި ޑަޔާނާ ޕެންޓީ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް