raajjemv logo
ސިދާތު މަލޯތުރާ
ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ބޭނުން: ސިދާތު
 
ސިދާތުގެ ފިލްމެއް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ނިކުންނާނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
1,390
ކ. މާލެ |
22 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 13:58
ސިދާތު މަލޯތުރާ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ބޭނުން ވާކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސިދާތު މަލޯތުރާ ބުނެފިއެވެ.

ސިދާތު މަލޯތުރާ ފިލްމު ކުޅުމުގެ ކުރިން ވަނީ ކެމެރާ ފަހަތުގައި އުޅެފައެވެ. އެގޮތުން "މައި ނޭމް އިޒް ޚާން" ގެ ޑައިރެކްޝަން މަސައްކަތް ކަރަން ޖޯހަރާއެކު ކޮށްފައެވެ.

ސިދާތު ބުނީ އޭނާ އަދި ފިލްމު ޑައިރެކްޓު ކުރަން އަދި ބޭނުން ނުވާކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ފިލްމު ޕޮރޮޑިއުސްކުރަން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ފިލްމު އުފެއްދުންކަމަށާއި އޭގައި އެއްވެސް ބައެއްގެ ނުފޫޒެއް އޮންނަން ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ. އޭރުން އޭނާ ބޭނުންވާގޮތަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ކާމިޔާބު ފިލްމު އުފެއްދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތްކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އޭނާ ޑައިރެކްޓްކުރަން ފަށާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ސިދާތު ބުނީ އޭނާ ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ފެށިކަމުގައިވިއަސް އެކްޓު ކުރުން ނުހުއްޓާނެކަމަށެވެ.

ސިދާތުގެ ފިލްމެއް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ނިކުންނާނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އެއީ އޭނާ ޖެކޮލީން ފެނާންޑެޒްއާއެކު ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "އަ ޖެންޓަލްމެން" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް