raajjemv logo
"ކާލަކާންޑީ"
"ކާލަކާންޑީ" ނެރުން ފަސްކޮށްފި
 
ފިލްމު ނެރޭނެ ދުވަހެއް ފަހުން އިއުލާން ކުރާނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
1,583
ކ. މާލެ |
21 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 13:19
"ކާލަކާންޑީ" ގެ ތަރި ސައިފް އަލީ ކާން
ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސައިފް އަލީޚާންގެ "ކާލަކާންޑީ" ނެރުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ކުރިން "ކާލަކާންޑީ" ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިއޮތީ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

އެފިލްމު ނެރުން ފަސްކޮށްފައިމިވަނީ ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް ފިލްމް ސާޓިފިކޭޝަނުން އެ ފިލްމުގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް އުނިކުރުމަށް އެންގުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

"ކާލަކާންޑީ" ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ނޭޅުވޭނެކަމަށް ބުނެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފިލްމުގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް އުނި ކުރުމަށް ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް ފިލްމް ސާޓިފިކޭޝަނުން އަންގާފައިވާތީ ފިލްމު ނެރެން ވަކިތާރީޚެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ ތާރީޚު އަލުން އިއުލާންކުރާނެކަމަށް އެބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ އަކްޝަތު ވަރްމާއެވެ. މި ފިލްމުގައި އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ދިރިއުޅޭ ފަގީރު އާއިލާތަކާއި މުއްސަނދި އާއިލާތަކުގެ ތަފާތު ފެންނާނެކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް