raajjemv logo
"ރޭސް3"
'ރޭސް 3"ގައި ސަލްމާންއާއިއެކު ކުޅޭ އަންހެން ބަތަލާ ފައިނަލް ވެއްޖެ
 
"ރޭސް3" އިން 3 އަންހެން ތަރިން ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
2,534
16 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 22:12
ކ. މާލެ
ސަލްމާން ޚާން
ގޫގުލް

ކާމިޔާބު ފިލްމު ސީރީޒް 'ރޭސް'ގެ ތިން ވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓުގައި ސަލްމާން ޚާންއާ އެކު ފެނިގެންދާނެ އަންހެން ލީޑު ފައިނަލް ކޮށްފި އެވެ.

"ރޭސް" އަދި "ރޭސް2" އަކީ ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ފްރަންޗައިޒެކެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި "ރޭސް3" ގެ އަންހެންބަތަލާއަކީ ޑެއިޒީ ޝާހުއެވެ. ޑެއިޒީ ޝާހު  އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ "ހޭޓް ސްޓޯރީ2" އިންނެވެ.

ޑެއިޒީ ޝާހު އާއި ސަލްމާންޚާން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ފިލްމަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. އެއީ ފިލްމު "ޖޭހޯ" އެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި "ރޭސް3" އިން މިފަހަރު ފެނިގެން ދާނީ ޑެއިޒީ ޝާހުގެ އިތުރުން ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ނުވަތަ ޓީވީ އެކްޓްރެސް މޯނީ ރޯއިއެވެ. މި ތިން ތަރިންނަކީ ވެސް މިފިލްމުގެ ލީޑުން ފެނިގެންދާނެ ތަރިންނެވެ.

"ރޭސް" ގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ނެރެފައި ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.އ ަދި ދެވަނަ ފިލްމު "ރޭސް2" ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް އައިސްފައި ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް