raajjemv logo
މީރާ
ޖުލައި މަހު މީރާ އަށް ލިބުނު އާންމުދަނީ ދެ ބިލިޔަން ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެ
 
މިއަހަރު މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި 53.4 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނޭ
 
ޖުލައި މަހު މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ
ސަހުބާން ފަހުމީ
2,727
15 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 14:05
ކ. މާލެ
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
އަޒުމޫން އަހުމަދު

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލޭން ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ޖުލައި މަހު ލިބުނު އާންމުދަނީ ދެ ބިލިޔަން ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެއެވެ.

މީރާ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި ޖުލައި މަހު މީރާއަށް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާ އަޅާބަލާއިރު 54.8 ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެކެވެ. މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ވެސް މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރު ވެފައެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ބީޕީޓީއެވެ. އެއީ ޖުލައި މަހު ލިބުނު ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ %42.9 ނުވަތަ 892.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

ދެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ ޖީއެސްޓީ (%30.9 ނުވަތަ 642.4 މިލިއަން ރުފިޔާ) އިންނެވެ.  މީގެ އިތުރުން، ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް (8.3% ނުވަތަ 171.8 މިލިއަން ރުފިޔާ)، ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް (%6.7 ނުވަތަ 158.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަދި ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި (%2.5 ނުވަތަ 51.1 މިލިއަން ރުފިޔާ) ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖުލަިއ މަހު މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި 53.4 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނޭ ކަމުގައި ވެސް އެ އޮތޯރިޓީީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
15 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 17:12
އަންނި
ރައްޔަތުން ފެލަނީ މި ވިޔަފާރި މީރާ އިން ކުރީ މަނިމުނީނުން