raajjemv logo
ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްޅާ
ޕްރިޔަންކާގެ "ޔަންގް އެންޑް ފްރީ" އޯޑިއޯ ރިލީޒްކޮށްފި
 
މި ލަވަ ރިލީޒްކުރީ އޮގަސްޓް 11
ރިޒުނާ ޒަރީރު
2,009
13 އޯގަސްޓް 2017 | އާދީއްތަ 15:05
ކ. މާލެ
ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްޅާ
ޓްވިޓަރ

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ އާ ލަވަ "ޔަންގް އެންޑް ފްރީ"ގެ އޯޑިއޯ ރިލީޒް ކޮށްފިއެވެ.

 

މިލަވައަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑީޖޭ ވިލް ސްޕާކްސް އާއި ޕްރިޔަންކާގެ ކޮލަބްރޭޝަނެކެވެ.  "ޔަންގް އެންޑް ފްރީ" ޕްރިޔަންކާގެ ޅެމަށް ވިލް ހަދާފައިވާ ރާގެކެވެ.

 

ޕްރިޔަންކާ ބުނީ ލަވައިގެ މައިގަނޑު ވާހަކައަކީ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.


މީގެ ކުރިން ވެސް ޕްރިޔަންކާ ވަނީ މަޝްހޫރު ލަވަ ތަކެއް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދީފައެވެ.

 

އެންމެ ފުރަތަމަ  ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލީ "އިން މައި ސިޓީ" އިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން "އެކްޒޯޓިކް" ފަދަ ރީތި ލަވަތަކެއް ގެނެސްދީފައި ވަނީ މަޝްހޫރު ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕިޓްބުލް އާއި ވިލް އައި އެމްއާ ކޮލަބްރޭޓް ވުމަށް ފަހުގައެވެ.

 

ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" އިން ހޮލީވުޑްގައި ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދުމުގެ ކުރިން، ޕްރިޔަންކާގެ ހުނަރު ހުޅަނގަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކައިލީ ވެސް ލަވަ ކިޔުމުންނެވެ.

 

އޭނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ބޭވޮޗް"އަށް ބެލުންތެރިންގެ އެހާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް "ކްއަންޓިކޯ" ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަން ކުރިއަށް އޮތް އިރު، ޕްރިޔަންކާ މިހާރު އަންނަނީ ހޮލީވުޑްގެ އިތުރު ދެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެއީ "އިޒިންޓް އިޓް ރޮމޭންޓިކް" އާއި "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" އެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މާދުރީ ޑިކްސިޓްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކުރާ ސީރީސްއެއްގެ  މަސައްކަތް ވެސް އޭނާ ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް