raajjemv logo
ހައްދު
"ހައްދު" ގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި
 
ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
2,247
13 އޯގަސްޓް 2017 | އާދީއްތަ 14:34
ކ. މާލެ
ހައްދުގެ ޕޯސްޓަރ
ރާއްޖެއެމްވީ

ޑައިރެކްޓަރ ފައްތާހުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ހައްދު" ގެ  ދެވަނަ ޓްރެއިލާ ނެރެފިއެވެ.

ހައްދުގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ ނެރެފައިވަނީ ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށެވެ.

"ހައްދު" ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

މި ފިލްމުގެ ހުރިހާ ޝޯއެއްގެ ޓިކެޓް ވެސް ވިއްކާނީ 100ރ. އަށް ކަމަށް ފައްތާހު ބުންޏެވެ.

ތަރިންގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދަރާ)، މަރިޔަމް ޝަކީލާ، އާރިފާ އިބްރާހީމް، ފައުޒިއްޔާ އަދި މަރިޔަމް ހަލީމް، މަރިޔަމް އައްޒަ، އައިމިނަތު ރިޝްފާ އަދި މި ދާއިރާއަށް އަލަށް ތައާރަފްވާ ޝިބާން އަހުމަދު، އަލީ އާޒިމް (ދޮންއައްޔަ) އާއި އަހުމަދު ނަޖާހް އެވެ.

މަހުދީގެ  ވާހަކައެއްގެ  މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ މި ފިލްމު ބަލާލުމުން "ހައްދު ފަހަނަ އެޅުމުން" ވާނެ ގޮތް އެނގިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. މި ފިލްގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައި ވަނީ ހއ. ކެލާ، ރ. ވާދޫ، މާލެ އަދި މާލެ ކައިރި ރިސޯޓްތަކުގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް