އާދީއްތަ 31 މެއި 2020
12 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 08
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ޕާކިސްތާން

ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ އަނބިކަނބަލުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތި ލައްވަނީ

  • އަނބިކަނބަލުން ކުރިމަތިލައްވަނީ ކުރިން ފިރިކަލުން ތަމްސީލް ކުރެއްވި ދާއިރާއަށް

ކ. މާލެ | 12 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 15:26 | 2,438

ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝަރީފު (ވ) އަދި އަނބިކަނބަލުން ކުލްސޫމް - އަހުމަދު އަނޫޝު

ޕާކިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަގާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ކަމުގެ މަގާމާއި އަދި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފު، ކުރިން  ތަމްސީލް ކުރެއްވި ދާއިރާ އަށް އަނބިކަނބަލުން ކުލްސޫމް ނަވާޒް ކުރިމަތި ލައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. 

ބޮޑު ވަޒީރު ޝަރީފު މަގާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅީ، އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި އެކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމު (ޖޭއައިޓީ)ގެ ތަހުގީގަށް ފަހު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި 254 ސަފުހާގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށް ފަހު އެވެ.

ނަވާޒް ޝަރީފް ރައީސް ކަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅީ ޕެެނަމާ ޕޭޕަރުގެ މައްސަލައިގައެވެ. ޕެނަމާ ޕޭޕާސް އިން ލީކުކޮށްލި މައުލޫމާތުގައި ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ނަން ހިމަނާފައި ނެތެވެ. މަޝްހޫރު ޕެނަމާ ޕޭޕަރުތަކުގެ ޒަރީއާއިން ލީކުވެފައިވާ މައުލޫމާތުގައި ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ބޭފުޅުންވަނީ އޮފްޝޯ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް މާލީ ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ހޯއްދަވާފައެވެ. ލީކު ވެފައިވާ ޕެނެމާ ޕޭޕަރުތަކުގައިވާ ގޮތުން ނަވާޒް ޝަރީފް ބޭފުޅުންވަނީ ބްރިޓިޝް ވާޖިން އައިލެންޑްސްގައި ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެ ކުންފުނިން އިނގިރޭސިވިލާތުން އިމާރާތްތައް ބައްލަވައި ގަނެފައެވެ.

ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ލާހޫރަށް  ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ނަވާޒް ޝަރީފްގެ އަނބިކަނބަލުން ކުލްސޫމް ނަވާޒް ނޮމިނޭޓް ކޮށްފައި ވަނީ "ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގް-ނަވާޒް ޕާޓީ" އިންނެވެ. މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް މިފަދަ މަގާމަކަށް ކުލްސޫމް ވާދަކުރައްވާފައި ނުވި ނަމަވެސް، ބައި-އިލެކްޝަނުް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުލްސޫމް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕާޓީ އިން ދެކެއެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.