އާދީއްތަ 31 މެއި 2020
12 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 08
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ފިލިޕީންސް

ފިލިޕީންސްއަށް 6.2 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

  • މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ނުލިބޭ

ކ. މާލެ | 11 އޯގަސްޓް 2017 | ހުކުރު 14:47 | 1,366

ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން މީހުންތައް މަގުތަކަށް ނުކުމެފައި - އޭއެފްޕީ

ފިލިޕީންސްގެ ވެރިރަށް މެނީލާގެ ދެކުނުން އޮންނަ ލިއަން ޓައުންގެ އައްސޭރި ފަށަށް 6.2 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް ހުކުރު ދުުވަހު އަތުވެއްޖެއެވެ. 

ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން މެނީލާ އާއި އަދި އެހިނިހެން ކައިރީގަައި ވާ ސަރަހައްދުތުގެ އިމާރާތްތަކަށް ލޮޅުންއެރި ކަަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. 

ބިންހެލުން އައީ މެނީލާގެ ދެކުނުން އޮންނަ ލިއަން ޓައުންގެ އައްސޭރި ފަށުން 173 ކިލޯމީޓަރު އަޑިއަށެވެ. އެހެންކަމުން އެހާ ފުނަށް ބިންހެލުން އައި ނަމަވެސް މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. 

ބިން ހެލުން އައި ސީދާ ސަރަހައްދުގެ ހިސާބުގެ ޓައުނަކުން ވެސް އަދި އެއްވެސް ބަޔަކު މަރުވި ކަމެއް ނުވަތަ ޒަޚަމްވި ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ފިލިޕީންސްއަކީ އާންމުކޮށް ބިންހެލުން އަންނަ ސަރަހައްދެއްގައިވާ ގައުމެކެވެ. 

މިދިޔަ މަހު ފިލިޕީންސް އަށް 6.5 މެގްނިޓިއުޑްގަ އައި ބިންހެލުމެއްގައި ދެ މީހުން މަރުވެ ބޮޑެތި އުމްރާނީ ގެއްލުން ވެފައި ވެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.