ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2024 | ބުރާސްފަތި 22:53
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖޯވިޗް އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖޯވިޗް އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ޓްވިޓަރ
ޔޫރޯ 2024
ސާބިއާ އިން، ފަހު ވަގުތު ސްލޮވޭނިއާއާ އެއްވަރު ކޮށްފި
ނަތީޖާ އާއެކު ސާބިއާ އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުން އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ ފުލުގައި.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ސްލޮވޭނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން، ފަހު ވަގުތު ސާބިއާ އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ގްރޫޕް ސީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ސްލޮވޭނިއާ އިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، ސާބިއާގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އެ ޓީމު ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަަހައި ކުރި ހޯދީ ސްލޮވޭނިއާ އިންނެވެ. އެއީ މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގެ 69 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޒޭން ކާނިޗްނިކް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ އެލްސްނިކް އެވެ. މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ސާބިއާ އިން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވީ، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގަ އެވެ. ސާބިއާ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ލޫކަ ޖޯވިޗް ބޮލުން ޖެހި ލަނޑުންނެވެ.

ނަތީޖާ އާއެކު ސާބިއާ އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުން އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ ފުލުގަ އެވެ. ސްލޮވޭނިއާ އޮތީ ދެ މެޗުން ދެ ޕޮއިންޓާއެެކު ދެ ވަނައިގަ އެވެ. ތިން ވަނައިގައި އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ޑެންމާކު އޮތްއިރު، އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކު އިންގްލެންޑު އެވެ. މި ގްރޫޕްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު އިންގްލެންޑާއި ޑެންމާކު ބައްދަލު ކުރާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް