ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2024 | ބުދަ 18:23
ތިލަމާލެ ބްރިޖު ސައިޓް
ތިލަމާލެ ބްރިޖު ސައިޓް
ޓްވިޓަރ
ތިލަމާލެ ބްރިޖު ސައިޓް
ތިލަމާލެ ބްރިޖު ސައިޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ބިދޭސީއަކު މަރުވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ
މި ހާދިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ތަޙުގީޤު ކުރަމުންދޭ
މަރުވެފައި ވަނީ ތިލަމާލެ ބްރިޖު ސައިޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީ އެއް

ތިލަމާލެ ބްރިޖު ސައިޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ބިދޭސީއަކު ނިޔާވި މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ (17 ޖޫން 2024) ގައި ތިލަމާލެ ބްރިޖު ސައިޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ތަޙުގީޤު ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement

އަދި ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަރާމާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މީހަކު ނިޔާވި ކަމަށް ބުނާ ޚަބަރަކީ ސައްޙަނޫން ޚަބަރެއްކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބިދޭސީއަކު އަނބުރައިގަނެގެން ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޭނާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް