ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 10:43
އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ
އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ
ރޮއިޓާރސް
އިންގްލެންޑު ޤައުމީ ޓީމު
ޓީމުން ބާކީވުމުން މެގުއާ ދެރަވެއްޖެ!
މެގުއާ ބުނީ އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އިން އަރައި ގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި، ނަަމަވެސް އަނިޔާ އިން ރަނގަޅު ނުވާ ކަމަށް

މި މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް އިންގްލެންޑުން އެކުލަވާލި ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ގެއްލުމުން ދެރަވެއްޖެ ކަމަށް، އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ބުނެފި އެވެ.

ޔޫރޯ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިންގްލެންޑު ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް އެކުލަވާލި 33 ކުޅުންތެރިންގެ ޕްރޮވިޝަނަލް ސްކޮޑުން މެގުއާ އަށް ފުރުސަތު ދިނެވެ. ޔޫރޯ އަށް އެކުލަވާލަން ޖެހެނީ 26 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑަކަށްވާއިރު، ހަތް ކުޅުންތެރިޔަކު ވަނީ ޓީމުން ބާކީ ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ މެގުއާގެ އިތުރުން، ޖޭމްސް މެޑިސަން، ޖެކް ގްރީލިޝް، ޖެރާޑް ބްރެންޓްވައިޓް، ޖޭމްސް ޓްރަފޯޑް، ކާޓިސް ޖޯންސް އަދި ޖަރެލް ކުއަންސާ އެވެ.

މެގުއާ ސްކޮޑުން ބާކީ ކުރަން ނިންމުމުން އޭނާ ބުނީ، ޔޫރޯ އަށް އިންގްލެންޑުން އެކުލަވާލި ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ނުލިބުމުން އިންތިހާ އަށް ދެރަވާ ކަމަށެވެ. މެގުއާ ބުނީ އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އިން އަރައި ގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި، ނަަމަވެސް އަނިޔާ އިން ރަނގަޅު ނުވާ ކަމަށެވެ. މެގުއާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އެކަން ޙާސިލު ކުރުމަށް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް މާބޮޑަށް ބާރުއެޅުނީ ކަމަށް ވުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެގުއާ ބުނީ، އަމިއްލަ ޤައުމު ތަމްސީލު ކުރުމަކީ އޭނާ އަށް ލިބޭ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ކަމަށެވެ. އެއީ އޭނާ އަށް ހުރިހާ މާނައެއްގައި ވެސް ލިބޭ ކާމިޔާބެއްގެ ގޮތުގައި މެގުއާ ސިފަ ކުރި އެވެ. މެގުއާ ބުނި ގޮތުގައި ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ އަށް ޤަައުމީ ޓީމަށް ކަމެއް ކޮށް ނުދެވިއްޖެ ނަމަ، ސަޕޯޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވިޔަސް، އެހެން މީހުންނާއެކު ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރު ވެސް ދީފަ އެވެ.

އިތުރަށް މެގުއާ ބުނީ، ދެން އޭނާ ކުރިއަށް ދާނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނަައިޓެޑުގެ މެޑިކަލް ޓީމުގެ އިރުޝާދާއި، ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އަދި ބޭނުން ވަނީ އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވެ، ޔުނައިޓެޑުގައި އަންނަ ސީޒަންގައި ވަރުގަދަކޮށް ހުރުން ކަމަށް ވެސް މެގުއާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ މެގުއާ އަށް އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބުނީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޤައުމީ ޓީމަށް 63 މެޗު ކުޅެދީ ހަތް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އިންގްލެންޑުގައި މެގުއާގެ ކުޅުން ދަށްވެ، އޭނާ އަށް ފާޑު ކިޔުން ވެސް އަމާޒުވެ އެވެ. ނަމަވެސް، އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ސައުތުގޭޓަކީ މެގުއާގެ ދިފާއުގައި އެންމެ ގިނަ އިން ވާހަކަ ދައްކާ އެއް ފަރާތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް