އާދީއްތަ 31 މެއި 2020
12 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 08
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
އިރާން

ރައީސް ރޫހާނީ އިރާނުގެ ކެބިނެޓަށް ތިން އަންހެން ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  • ރައީސް ރޫހާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލެއްވި ކެބިނެޓަށް އަންހެން މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވާފައި ނުވާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 17:09 | 1,820

ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ - ރޮއިޓަރސް

އިރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އެގައުމުގެ ކެބިނެޓަށް ތިން އަންހެން މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައީސް ރޫހާނީގެ ކެބިނެޓަށް ބަދަލު ގެންނެވީ ރިޔާސީ ދެ ވަނަ ދައުރުގައި އެމަނިކުފާނު އެކުލަވާލެއްވި ކެބިނެޓުން އަންހެނަކަށް ޖާގަދީފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ކެބިނެޓަށް ރައީސް ރުހާނީ އައްޔަން ކުރެއްވީ، ފެމިލީ އެންޑް ވިމެންސް އެފެއާޒް ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މަސުމަ އެބްޓެކާރް އާއި ލީގަލް އެފެއާޒް ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ލަޔާ ޖުނެއިދީ އެވެ. އަދި މަދަނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި ރައީސްގެ އެހީތެރިއަކަށް ޝަހިންދްކޮޓް މޯލަވާދީ އެވެ.  

ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އިރާނުގައި އުފައްދަވާފައިވާ މުއައްސަސާތައް ހިންގަނީ ރައީސް އައްޔަން ކުރައްވާ 12 ނައިބު ރައީސެކެވެ.

އީރާނަށް 1979 ވަނަ އަހަރު ގެނައި އިސްލާމީ  އިންގިލާބަށް ފަހު ކެބިނެޓުގައި މިހާތަނަށް ހިމެނިފައި ވަނީ އެންމެ އަންހެނެކެވެ. އެއީ ރޫހާނީގެ ކުރިން ވެރިކަން ކުރެއްވި މަހްމޫދު އަހުމަދީނިޖާދުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު މަރްޒިއާ ދަސްތުޖާދީ އެވެ.

އިރާނުގެ އާ ކެބިނަޓަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ބޭނުންވާނެއެވެ. އާ ކެބިނެޓުގައި ސުންނީ ޖަމާއަތަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރެއް ވެސް ނެތެވެ. ޝީއީ މުސްލިމުން ގިނަ އިރާނުގައި ސުންނީ މުސްލިމުން ހިއްސާ ކުރަނީ އެންމެ 10 އިން ސައްތަ އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.