ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ދެކުނު އެފްރިކާ

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޒޫމާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ވޯޓުން އެމަނިކުފާނު ސަލަމާތްވެ ވަޑައިގެންފި

  • ރައީސް ޒޫމާ އަށް ވަނީ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައި

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 12:30 | 2,896

ރައީސް ޒޫމާ - ގޫގުލް

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޖޭކޮބް ޒޫމާގެ މައްޗަށް އެގަުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ނެގުނު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ވޯޓުން ރައީސް ޒޫމާ ސަލާމަތްވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މިއީ ރައީސް ޒޫމާ ވެރިކަމުން ދުރުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުނު ހަތް ވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި އެންމެ ސީރިއަސް އަދި ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ވެރިކަމުން ދުރުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައީސް ޒޫމާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ވޯޓުގައި، ރައީސް ޒޫމާ ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް 177 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއިރު ނުފެންނަ ކަމަށް 198 މެމްބަރުން ވަނީ ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ. ރައީސް ޒުމާ އާ ދެކޮޅަށް ނެގުނު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ވޯޓަކީ ސިއްރު ވޯޓެކެެވެ. 

ރައީސް ޒޫމާ ނިސްބަތްވެވަޑއިގަންނަވާ ޕާޓީއަކީ އެފްރިކަން ނެެޝެނަލް ކޮންގްރެސް (އޭއެންސީ) އެވެ.

ޒޫމާ ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 2009 ގައެވެ. ރައީސް ޒޫމާ އަށް ވަނީ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައެވެ. އޭއެންސީގެ ވެރިޔާ ކަމުން ޒޫމާ ވަނީ މިއަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފައިބައިވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވާފައެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.