ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 18:40
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފޮތެއް ލިޔުމަށްފަހު ފޮތް ޗާޕުނުކުރެވިފައި ހުންނަން ނުޖެހޭނެ: ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފޮތެއް ލިޔުމަށްފަހު ފޮތް ޗާޕުނުކުރެވިފައި ހުންނަން ނުޖެހޭނެ: ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ތާރީހާއި ސަގާފަތާ ބެހޭ ވުޒާރާ
"ޅެން ތެރަޕީ ކްލިނިކް" އަދި "ށ" އިން އަކުރު ހަދާ ވާހަކަ ދައްކަނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ދޮގު ފަތުރާ ބްލޮގްތަކުން، އެއީ ދޮގެއް - އާދަމް ނަސީރު
 
ށ އިން ފެށޭ އަޑުތަކެއް ލަފްޒުތަކެއް އުފައްދަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ދެކެވެމުން ދަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް
 
ވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ލިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަންކަމުގެ ހަގީގަތް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅޭކަމަަށް

"ޅެން ތެރަޕީ ކްލިނިކް" އަދި "ށ" އިން އަކުރު ހަދާ ވާހަކަ ދައްކަނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ދޮގު ފަތުރާ ބްލޮގްތަކުން ކަމަށާއި އެއީ ދޮގެއް ކަމަށް ތާރީހާއި ސަގާފަތާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ލިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަންކަމުގެ ހަގީގަތް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅޭކަމަށެވެ. ޅެމުން ފަރުވާ ދިނުމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކްލިނިކެއް ހަދާ ވާހަަކަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފަތުރަމުންދާކަމަށާއި އެއީ ހަގީގަތެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ށ އިން ފެށޭ އަޑުތަކެއް ލަފްޒުތަކެއް އުފައްދަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ދެކެވެމުން ދަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވެސް ވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ވާހަކަތަކަކީ ހިޔާލަށްވެސް ނުގެންނަ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އާދަމް ނަސީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އުޅުނު ދެ ވާހަކައެއް، އޭގެ ތެރެއިން އެއް ވާހަކައަކީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކްލިނިކެއް ހަދާ ވާހަަކަ، މި ވުޒާރާއާ ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކްލިނިކެއް ހަދާ ވާހަަކަަ، އެއީ ދޮގެއް، ދެވަނަ ވާހަކައަކީ ށ އިން ފެށޭ އަޑުތަކެއް ލަފްޒުތަކެއް އުފައްދަން އަޅުގަނޑު ޕީއެސްއެމްއަށް އިންޓަވިއު ދެއްވި ވާހަކަ
ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު

ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ބޭނުންކޮށްގެން ނަފްސާނީ ހާލަތްތަކަށް ފަރުވާ ދެވޭތޯ ބެލުމުގެ ދިރާސާއެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު އބްރާހީމް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. އެފަދަ ކަންކަމަކީ ތަހުޒީބުވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޅެމުން ތެރަޕީ ދިނުމާއި މެދުގައި ވެސް ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތައް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެ މަނިކުފާނު އެދިލެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް