ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2024 | ހުކުރު 09:58
ހަންސީ ފްލިކް
ހަންސީ ފްލިކް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަން ދޭނީ ހަންސީ ފްލިކަށް
 
ކޯޗުކަމުން ޒަވީ ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި

ސްޕޭނުގެ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަން އަންނަ ސީޒަނުގައި ދޭނީ ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކް އަށް ކަމަށް ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ނުފޫޒުގަދަ މީޑިއާތަކުން ބުނަނީ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް އެއް ސީޒަނެއްގައި ހަ ތަށި ހޯދައިދީ ރެކޯޑް ގާއިމްކުރި ކޯޗާއެކު ބާސެލޯނާއިން މިހާރު އަނގަބަހުން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ބާސެލޯނާގެ ސްޕޯޓިން ޑައިރެކްޓަރު ޑެކޯ އާއި އޭނާގެ އެސިސްޓެންޓް ބޮޔާން ކްރިކް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ނިމިދިޔަ ހަފުތާގެ ފަހުކޮޅު ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ފްލިކަށް ބާސެލޯނާއިން ހުށަހަޅާނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެކެވެ. އަނެއް ބައި ރިޕޯޓްތައް ބުނަނީ ދެ އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ކަމަށެވެ. ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިންމިޔަސް ނަތީޖާ ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް އިތުރު އަހަރަކަށް އޮޓެމެޓިކުން ދެމިގެންދާގޮތަށް ހެދުމަށް ދެ ފަރާތުން ވެސް ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

މިކަން ފްލިކް ވެސް ވަނީ ބާސެލޯނާގައި ތިބި އޭނާގެ ގާތް ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ކޯޗުކަން ކަށަވަރުވާނީ މިވަގުތު އެ މަގާމުގައި ހުރި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް މަގާމުން އިސްތިއުފާދީފިނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ އެވެ. ސްޕޭނުގެ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ބާސެލޯނާއިން ސީޒަނުގެ ފަހު މެޗަށް ފަހު ކޯޗުކަމުން ޒަވީ ވަކިކުރާނެ އެވެ. ކުލަބުން އެދިގެން އަންނަ ސީޒަނުގައި ކޯޗުކަމުގައި ދެމިހުރުމަށް ނިންމިތާ ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ޒަވީ ވަކިިކުރަން ބާސެލޯނާގެ ބޯޑު ޑައިރެކްޓަރުން ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ އަށް ޕްރެޝަރުކުރަން ފެށީ ކުލަބުގެ މާލީ ހާލަތާއި ބެހޭ ގޮތުން އޭނާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ޒަވީ ބުނެފައިވަނީ މާލީ ކަންކަން އޮތް ގޮތުން ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ވާދަކުރަން ފަސޭހަނޫން ކަމަށާއި މިހާރުގެ ބާސެލޯނާއަކީ ކޯޗަކު ބޭނުން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ހޯދޭ ފެންވަރުގެ ގާބިލްކަންހުރި ޓީމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޒަވީ މަގާމުން ވަކިކުރަން ލަޕޯޓާ ފަސްޖެހެ އެވެ. ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ އޭނާ ވަކިކޮށްފިނަމަ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 20 މިލިއަން ޔޫރޯ ދޭން ޖެހުމެވެ. މިއީ ބާސެލޯނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިއިރު އަންނަ ސީޒަނަށް ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް އިތުރަށް ތުރާޔާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމެކެވެ. ދެވަނަ ސަބަބަކީ ޒަވީ ފަދަ ކުލަބުގެ ލެޖެންޑަކު ސަބަބެއްނެތި މަގާމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ބާސެލޯނާގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރަން ލަޕޯޓާ އަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެތީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް