ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2024 | ބުދަ 19:36
ފުލުހުންގެ ލޯންޗަށް ސްކޫލު ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތައް އަރުވަނީ
ފުލުހުންގެ ލޯންޗަށް ސްކޫލު ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތައް އަރުވަނީ
ޕޮލިސް
ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ގެންދިއުން
ރަށްރަށަށް ފޮތްތައް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފުލުހުން، ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށޭ ދުވަސް ލަސްކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެދެމުން
 
ސްކޫލުތަކުގެ ޓީޗަރުން ވެސް ހަމަނުވޭ
 
މިދުވަސްވަރު ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިވާނެ
 
މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައި

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެ ދަތުރުކުރުމަށް ދަތިވެފައިވާތީ، ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ފުލުހުން ބުނީ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށެންވާއިރަށް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި ކަމަށެވެ.

ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާނީ 26 މެއި 2024 ގައެވެ. ނަމަވެސް މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކަށް ރަށަށް ނުދެވި އެކި ހިސާބުތަކުގައި މަޑުކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް އާއްމު ރައްޔިތުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ސްކޫލުތަކުގެ ޓީޗަރުން ވެސް ހަމަނުވާ ކަމަށާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުން މާލޭގައި ރަށަށް ނުދެވި މާލޭގައި ތިބެންޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ. އަދި ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭއިރު، ފެންބޮޑުވެ، ހިނގާބިގާވެ އުޅުމަށް ދަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިދުވަސްވަރު ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ގެންދިއުމަށް ވެސް ދަތިވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށޭ ދުވަސް ލަސްކޮށްދިނުމަށް ބައެއް މީހުން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުވެސް ވިއްސާރަކޮށް ގުގުރާ، ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 18 މޭލާއި 28 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 55 މޭލާއި 60 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. އަދި ރާޅުގެ އުސްމިނުގައި 6 ނުވަތަ 9 ފޫޓު ހުންނާނެ ކަމަށާއި، ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. ކަނޑުމަގުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ދަތުރުތައް ނުކުރުމަށާއި، ކޮންމެހެން ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ވެސް، ދަތުރުކުރާއިރު، މޫސުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި، ރޭގަނޑު ދަތުރުނުކުރުމަށާއި، މޫސުން ތަން ނުދޭނަމަ މޫސުން ރަނގަޅު ވަންދެން ދަތުުރު ފަސްކޮށްލުމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގަދަ ކޮޅިގަނޑުތަކުގައި ބައެއް ގޭތަކުގެ ފުރާޅު އެއްލާލުމާއި، ފާރުވެއްޓުމާއި، ބޮޑެތި ގަސްތައް ވެއްޓުން ފަދަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. ގަދަވަޔާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށާއި ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ ކަމާބެހޭ އިދަރާތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
"މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ހިޔާ ފްލެޓުގެ އެޕާޓުމެންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް، ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރީ އަންހެނެއް"
މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު މީހުންނާއި، ޗައިނާ ވައިޓާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ފެންނަން ނެތް - ފުލުހުން
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތައް ވަގަށް ނެގުމުގެ ސީރިއަސް މައްސަލަ އެއް - ދެމަފިރިންގެ ނަން މަތީގައި ރެޖިސްޓްރީކުރި 86 އުޅަނދު!
އީދު ބަންދުގައި ކެރީގެ އަސަރުކުރި ނަމަވެސް ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ވެސް މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ
ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އުޅަނދު ޗެކްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފުލުހުން ފަށައިފި
ޓެލެގްރާމް ބޭނުންކޮށްގެން ޖިނާއީ އެކި ކުށްތައް ކުރަމުންދިޔަ 3 މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި