ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2024 | ބުދަ 08:19
ސިޓީއަށް ހޯދައިދިން ލީގު ތަށްޓާއެކު ގާޑިއޯލާ
ސިޓީއަށް ހޯދައިދިން ލީގު ތަށްޓާއެކު ގާޑިއޯލާ
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
މޮޅު ކޯޗަކަށް ގާޑިއޯލާ
ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މޮޅު ކޯޗުގެ އެވޯޑް ގާޑިއޯލާ އަށް
 
ގާޑިއޯލާ ވަނީ ވިދިވިދިގެން 4 ފަހަރު ސިޓީއަށް ލީގު ހޯދައިދީފަ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މި ސީޒަންގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ހޮވައިފި އެވެ.

މިއީ ގާޑިއޯލާ މިއެވޯޑް ހޯދި ފަސްވަނަ ފަހަރެވެ. ގާޑިއޯލާ އަށް ވުރެ އިތުރަށް މިއެވޯޑް ހޯދީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ލެޖެންޑަރީ ކޯޗު ފާގަސަން އެވެ. އޭނާ 11 ފަހަރު އެވޯޑް ހޯދިއެވެ. ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ސިޓީން މިފަހަރު ހޯދީ ވިދިވިދިގެން ހަތަރު ވަނަ ލީގު ތަށްޓެވެ. މިއީ ޕްރިމިއަރ ލީގު ވިދިވިދިގެން ހަތަރު ފަހަރު ޓީމަކުން ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ހަތަރު ތަށިވެސް ހޯދައިދިނީ ގާޑިއޯލާ އެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރުގެ ލީގު ސިޓީން ހޯދީ ދެ ޕޮއިންޓްގެ ހަނި ފަރަގަކުންނެވެ. އަދި ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުވީ ވެސް ފަހު މެޗުންނެވެ.

ފަހު މެޗާ ހަމައަށް ވެސް އާސެނަލް އިން ލީގު ޗެމްޕިއަން ކަމަށް ވާދަކުރިއެވެ. އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ ވެސް މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރިއެވެ. މީގެއިތުރުން ބޮޑަތި ޓީމްތައް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގަ އެސްޓަން ވިލާއަށް ހޯދައިދިން ކޯޗު އުނައި އެމެރީ ވެސް އެވޯޑަށް ވާދަކުރި އެވެ. ލިވަޕޫލާއެކު ފަހު ސީޒަން ހޭދަކުރު ކްލޮޕްވެސް ހިމެނުނީ އެވޯޑަށް ވާދަކުރި ކޯޗުންގެ ތެރޭގައެވެ. ލޮވަޕޫލް ލީގު ނިންމާލީ 4 ވަނައިގަ އެވެ.

ލީގުގައި ކުޅުނު 38 މެޗުގެ ތެރެއިން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ވަނީ 28 މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. 7 މެޗު އެއްވަރުވެ, ބަލިވީ 3 މެޗުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް