ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 19:09
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ބައެއް ގެއްލުންތައް
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ބައެއް ގެއްލުންތައް
މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ
މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ - ވ، ދ، ފ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ގެއްލުން ލިބިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
 
ދ.ބަނޑިދޫގައި އެއް ގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލާފައިވޭ، އެ ހާދިސާ ހިނގީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ
 
ފުވައްމުލަކުގައި ވެސް އެއް ގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލާފައިވޭ

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ވ، ދ، ފ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ގޭގެ އަށް ގެއްލުން ލިބިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ އިދާރާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ވ.ފުލިދޫގައި ސެޓްކިންކް އިންޓަރނެޓް ފޯރުކޮށްދޭ އީ ސެންޓަރުގެ ޓަވަރެއް ވެއްޓިގެން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ އިދާރާއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވާ ކަމަށާއި އެއްވެސް ގެއަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ދ.ބަނޑިދޫގައި އެއް ގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ވެސް އެއް ގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލާފައިވެއެވެ. އަދި އެ ސިޓީގެ ގެއެއްގެ މަގުފާރުން ބައެއް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ހާދިސާ ހިނގީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައެއް ގަސްތައް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެހެންމެ އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ފޭދޫގެ ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ހޮނިހިރު ދުވަހު ފ.ފީއަލީގައި ވިއްސާރަވެ ބައެއް ގޭގެ އަށް ފެން ވަތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދ.ހުޅުދެލި، ދ.ބަނޑިދޫގައި މެއި 17 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އެއް ގޭގައި ފުރާޅު އެއްލާލިކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް