ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2024 | ހޯމަ 07:18
ލިވަޕޫލަށް އިރުޝާދު ދެމުން އައި ޖަރުމަނުގެ ކްލޮޕް
ލިވަޕޫލަށް އިރުޝާދު ދެމުން އައި ޖަރުމަނުގެ ކްލޮޕް
ރޮއިޓާސް
ޔާގަން ކްލޮޕް
އިނގިރޭސި ޓީމަކާ ކްލޮޕް ދެން ހަވާލެއް ނުވާނެ!
 
ކްލޮޕް ބުނީ، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އޭނާ ހޭދަކުރަމުން އައި ދުވަސްތަކަށް ނިމުމެއް އައީ ކަމަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވުމަށްފަހު، އިނގިރޭސި އެހެން ޓީމަކާ ހަވާލު ނުވާނެ ކަމަށް ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

ނުވަ އަހަރަށް ފަހު ލިވަޕޫލް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާކަން ކްލޮޕް އިއުލާން ކުރީ މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެހެންކަމުން، މި ސީޒަނަށްފަހު ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗުކަމުން އޭނާ ވަކިވާނެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މި ފަހުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ކްލޮޕް ބުނީ، ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ދެން އޭނާ ނަގާނީ ވަރަށް ދިގު ބްރޭކެއް ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ކްލޮޕް ބުނީ، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އޭނާ ހޭދަކުރަމުން އައި ދުވަސްތަކަށް ނިމުމެއް އައީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިނގިރޭސި އެހެން އެއްވެސް ކުލަބަކަށް އޭނާ އިރުޝާދު ނުދޭނެ ކަމުގައި ކްލޮޕް ބުންޏެވެ. އަލުން ކޯޗިންގެ މަސައްކަތަށް އެނބުރި އައި ނަމަވެސް، އިނގިރޭސިވިލާތުން އޭނާ ނުފެންނާނެ ކަމުގައި ވެސް ކްލޮޕް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، ކްލޮޕް ލިވަޕޫލާ ހަވާލުވީ 2015 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭނާ ވަނީ ލިވަޕޫލަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދީ، އެ ކުލަބު ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ލިވަޕޫލުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، އެއީ 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިވަޕޫލަށް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އޭގެ އިތުރުން ލިވަޕޫލް ވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ދެ ފަހަރު ވާދަކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކްލޮޕްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ލިވަޕޫލް ވަނީ، އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް، ކަރަބޯ ކަޕް، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލަން ކްލޮޕް އިއުލާން ކުރުން ވެގެން ދިޔައީ، ލިވަޕޫލާއި އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވެސް ހައިރާންކަން ލިބުނު ޚަބަރަކަށެވެ.

ކްލޮޕްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ލިވަޕޫލް ވަނީ މިހާތަނަށް ޖުމުލަ 490 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު ވަނީ 298 މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ. 83 މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، 109 މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް