ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2024 | ބުދަ 20:57
ސްލޮވާކިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކާރުކޮޅުގައި ގެންދިޔުމަށް ސެކިޔުރިޓީން މަސައްކަތްކުރަނީ
ސްލޮވާކިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކާރުކޮޅުގައި ގެންދިޔުމަށް ސެކިޔުރިޓީން މަސައްކަތްކުރަނީ
އަލް ޖަޒީރާ
ސްލޮވާކިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޒަޚަމް ކޮށްލުން
ސްލޮވާކިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި
 
ބޮޑުވަޒީރުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ބަޑިން އެތައް ވަޒަނެއް ފޮނުވާލާފައިވޭ
 
އެމަނިކުފާނުގެ ބަނޑުފުޅަށާއި، އަތްފުޅަށް އަދި ފައިންޕުޅަށްވެސް ވަޒަން އަރާފައިވޭ

ސްލޮވާކިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރޮބަޓް ފިކޯ އަށް ހަމާލާދީ ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިއެވެ.

ސްލޮވާކިޔާ ސަރުކާރުން މި ހަމަލާ ދެކެނީ އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސް ކަމަށް ސްލޮވާކިޔާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ބީބީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބޮޑުވަޒީރުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ބަޑިން އެތައް ވަޒަނެއް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ބަނޑުފުޅަށާއި، އަތްފުޅަށް އަދި ފައިންޕުޅަށްވެސް ވަޒަން އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު އިރު ހޭފުޅު ހުރިކަމަށާއި ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރޮއިޓަރސް އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބަޑީގެ ހަމަލާ ބޮޑުވަޒީރަށް އަމާޒުވީ ބުދަ ދުވަހު ވެރިރަށް ބްރަޓިސްލާވާގެ އިރު އުތުރުން އޮންނަ ހެންޑްލޯވާއަށް ބޮޑުވަޒީރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ބައްދަލުވުމެއް ނިންމާލެއްވުމަށްފަހު ނުކުމެވަޑައިގެން ތަނުންނެވެ.

މަންޒަރުދުށް މީހުން ރޮއިޓަރސް އަށް ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތުގައި އެ ސަރަހައްދުން އެކަކު ވަނީ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގޮސްފައެވެ.

ސްލޮވާކިޔާގެ ސަރުކާރުންވެސް ބުނެފައިވަނީ ހަމަލާ ދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް