ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 23:01
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މޫސުން
ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް ކ އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް
 
މިރޭ މެންދަމު 2:45 އާ ހަމައަށް އެސަރަހައްދަށް ވަނީ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް ކ އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މިރޭ މެންދަމު 2:45 އާ ހަމައަށް އެސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރޭކަމުގައެވެ. މިވަގުތުތަކުގައި އެސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ވެސް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

އަދި ކަނޑުތައްވެސް ގަދަވާނެކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މެޓް އޮފީހުން ވަނީ މިރޭ މެންދަމު 1:30 އާ ހަމައަށް ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ކ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް