ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 16:35
ފުލުހުންގެ މައި ޢިމާރަތް
ފުލުހުންގެ މައި ޢިމާރަތް
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
މާރާމާރީ
ހޮޓަލެއްގައި ބިދޭސީއަކާއި ދިވެއްސަކު ހިންގި މާރާމާރީ: ދިވެހި މީހާގެ ބަންދަށް 7 ދުވަސް
 
33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެން މީހާގެ ބަންދަށް ވަނީ 7 ދުވަސް ޖަހާފައި

ހުޅުމާލޭ ހޮޓަލެއްގައި ބިދޭސީއަކާއި ދިވެހި ޒުވާނަކާއި ދެމެދު ހިނގި މާރާމާރީއަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހި މީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލެ ހޮޓަލެއްގައި ދިވެއްސަކާއި ބިދޭސީއެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގާފައިވާ މައްސަލައެއް ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު 12:26 ހާއިރު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި މާރީމާރީ ހިންގި 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން 7 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް