ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 08:25
ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ބަނޑޮސް
ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ބަނޑޮސް
އަދަދު
ރިސޯޓް ވޮލީ މުބާރާތް
ބޮޑު ބަދަލަކާއެކު ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
 
މުބާރާތް ފަށާނީ ޖޫން 4 ގައި

ބޮޑު ބަދަލަކާއެކު ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ރިސޯޓްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ އެންމެ ފޯރިގަދަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި ޓީމް ލިސްޓު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ސުންގަޑިއަކީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ. މުބާރާތަށް ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ރިސޯޓުން ބޭރު ދެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކުޅެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން އެއް ކުޅުންތެރިއަކަށް ބަދަލުކުރުމެވެ. މިއީ ރިސޯޓް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ މިމަހު26 ވަނަ ދުވަހު މުބާރާތް ފަށާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް މުބާރާތް ފަށަން ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައެޅި އައު ތާރީޚަކީ ޖޫން 4 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ރިސޯޓް މުބާރާތަކީ ޒޯން ތަކުން ވާދަކޮށް ޗެމްޕިއަނުންގެ މެދުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވާދަވެރި އަދި ފޯރިގަދަ މުބާރާތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް