ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 08:20
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވިލާ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވިލާ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ފަހު ވަގުތު ތިން މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެން ލިވަޕޫލް އަތުން އެސްޓަން ވިލާއަށް މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއް
 
އެސްޓަން ވިލާއަށް 4 ވަނަ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު

ފަހު ވަގުތު ތިން މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެން ލިވަޕޫލް އަތުން އެސްޓަން ވިލާ އިން މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި އެވެ.

ލީގު ތާވަލްގެ ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް އެސްޓަން ވިލާ އަށް ލިވަޕޫލް އަތުން ލިބުނު ޕޮއިންޓް މުހިއްމު ވަނީ ހަތަރު ވަނަ ކަށަވަރުކޮށް, ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށެވެ. އެސްޓަން ވިލާއަށް ބާކީ އެއް މެޗު އޮތް އިރު 68 ޕޮއިންޓް ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ފަސް ވަނައިގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް އަށް ބާކީ ދެ މެޗު އެބައޮތެވެ. ލިބިފައިވަނީ 63 ޕޮއިންޓެވެ. ބާކީ އޮތް ދެ މެޗުގެ ތެރެއިން އެއް މެޗަކީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ވާދަކުރަން ޖެހޭ މެޗެވެ. އެހެންކަމުން ހަތަރު ވަނައިގައި ނިންމާލުމުގެ ފުރުޞަތު އެސްޓަން ވިލާއަށް ބޮޑެވެ. މިރޭ ސިޓީ އަތުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިވެއްޖެ ނަމަ ބާކީ މެޗެއް އޮއްވާ އެސްޓަން ވިލާއަށް ހަތަރު ވަނަ ޔަގީން ވާނެއެވެ.

ލިވަޕޫލް އަތުން އެސްޓަން ވިލާ ޕޮއިންޓެއް ހޯދީ ދެފަހަރު މަތީން ލިވަޕޫލުން ކުރި ހޯދުމުންވެސް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްގެންނެވެ. ލިވަޕޫލަށް ފުރަތަމަ ކުރި ލިބުނީ މެޗު ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ވިލާގެ ކީޕަރު މާޓިނޭޒް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލުންނެވެ. އެކަމަކު 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔޯރީ ޓިއެލެމަންސް ލަނޑު ޖަހައިގެން ވިލާއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނެވެ. ލިވަޕޫލުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި ހޯދީ 23 ވަނަ މިނެޓުގައި ކޯޑީ ގަޕޯ ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ލިވަޕޫލުން ލީޑް ފުޅާކޮށް މޮޅުވުމުގެ އުއްމީދު ހޯދިއެވެ.

އެސްޓަން ވިލާއިން މުހިއްމު ޕޮއިންޓް ހޯދީ ފަހު ފަސް މިނެޓުގެ ތެރެއިން ތިން މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. 85 ވަނަ މިނެޓާއި 88 ވަނަ މިނެޓުގައި ވިލާގެ ފަހު ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހީ ޖޯން ޑުރަން އެވެ. އޭނާ ދެ ލަނޑު ޖެހީ 79 ވަނަ މިނެޓުގައި ކުޅެން ނުކުމެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް