ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 14:15
ކޯސްޓްގާޑް ބޭސިކް ޑައިވިންގ ކޯސް
ކޯސްޓްގާޑް ބޭސިކް ޑައިވިންގ ކޯސް
އެމްއެންޑީއެފް
ކޯސްޓްގާޑް ބޭސިކް ޑައިވިންގ
ބޭރުގެ ފަސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިންނާއެކު "ކޯސްޓްގާޑް ބޭސިކް ޑައިވިންގ ކޯސް 12" ފަށައިފި
 
އެމްއެންޑީއެފް ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސްގެ ސިފައިން މި ކޯހުގައި ވަނީ ބައިވެރިވެފައި
 
އިނގިރޭސި މީޑިއަމަށް ހިންގާ މި ކޯހުގައި ޖުމްލަ 17 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވެގެން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑަށް އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގާ 12 ވަނަ ބޭސިކް ޑައިވިންގ ކޯސް ފަށައިފިއެވެ.

މިކޯސް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބަންޑާރަކޮށީ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޣިޔާޘްއެވެ.

އިނގިރޭސި މީޑިއަމަށް ހިންގާ މި ކޯހުގައި ޖުމްލަ 17 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝް، މެލޭޝިއާ، ނޭޕާލް، ސްރީލަންކާ އަދި ތުރުކިއޭގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ސިފައިން ހިމެނޭހެން ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ 9 ސިފައިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އަދި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑާއި، އެމްއެންޑީއެފް ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސްގެ ސިފައިން މި ކޯހުގައި ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މޭ 12 އިން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގިރިފުށީ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ޑައިވިންގެ ތާރީޚާއި، ފިޒިކްސް އެންޑް ފިޒިއޮލޮޖީ އޮފް ޑައިވިންއާއި، ޑައިވިންގ އޮޕަރޭޝަންގައި ބޭނުންކުރާނެ ޑައިވް އިކްއިޕްމަންޓްސްއާއި އެކްސެސަރީސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި، ޑައިވިންގ ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ޑައިވް ޓޭބަލްސްގެ ބޭނުމާއި، ޑައިވިންގ ސޭފްޓީ އަދި ޑައިވިންގ ސަރޗް ޕެޓާންސްއާއި، ފިޒިކަލް ޓްރެއިނިންގ، ސްވިމިން އަދި ޑައިވިންގ ސްކިލްސް، ޑައިވިންގ ފަސްޓްއެއިޑް، މިޝަން ޕްލޭނިންގެ އިތުރުން ހާލުގައިޖެހޭ އުޅަނދުފަހަރު ސަލާމަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާތައް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ލައިދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ކޯސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެޖުޓަންޓް ޖެނެރަލް، ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމާއި، ސާޖަން ޖެނެރަލް، ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޑރ. ޢަލީ ޝާހިދު މުޙައްމަދާއި، ކޯސްޓްގާޑްގެ ޕްރިންސިޕަލް ޑައިރެކްޓަރ، ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް މުޙައްމަދު ރިޒްމީ ވަލީދާއި، ކޯސްޓްގާޑުގެ ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ، ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ޖަމީލްގެ އިތުރުން ކޯސްޓްގާޑުގެ ބައެއް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ‏

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް