ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ދެކުުނު އެފްރިކާ

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޒޫމާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގެ ވޯޓަކީ ސިއްރު ވޯޓެއް!

  • އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ ރައީސް ޒޫމާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 8 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 11:55 | 1,529

ރައިސް ޖޭޮކޮބް ޒޫމާ - ގޫގުލް

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޖޭކޮބް ޒޫމާގެ މައްޗަށް އެގަުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ނެގޭ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ  ވޯޓަކީ ސިއްރު ވޯޓެއް ކަމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ރައީސް ޒޫމާގެ މައްޗަށް ނަގާ ވޯޓަކީ  ސިއްރު ވޯޓަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ވެސް އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ.

ރައީސް ޒޫމާ ނިސްބަތްވެވަޑއިގަންނަވާ ޕާޓީއަކީ އެފްރިކަން ނެެޝެނަލް ކޮންގްރެސް (އޭއެންސީ) އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ރައީސް ޒޫމާގެ މައްޗަށް ނެގޭ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގެ ވޯޓު ނަގާއިރު އޭއެންސީ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ދަނީ ރައީސް ޒޫމާއަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ވެރިކަމަށް 2009 ގައި ވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ޒޫމާ އަށް ވަނީ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައެވެ. އޭއެންސީގެ ވެރިޔާ ކަމުން ޒޫމާ ވަނީ މިއަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފައިބައިވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވާފައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.