ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 08:39
ނޭމާ އާއި އެންޑްރިކް (ކ)
ނޭމާ އާއި އެންޑްރިކް (ކ)
ގޫގުލް
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ނޭމާ ބާކީކޮށް، ބްރެޒިލް ޓީމަށް 17 އަހަރުގެ އެންޑްރިކް
 
ކަސެމީރޯ އާއި ރިޗާލިސަން އަށް ވެސް ޓީމުން ޖާގައެއްނެތް

ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ކުޅުވާ ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުން ފޯވަޑް ނޭމާ ސަންޓޯސް ބާކީކޮށް 17 އަހަރުގެ ފޯވަޑް އެންރިކް ހިމަނައިފި އެވެ.

ކޯޗު ޑޮރިވޯލް ޖޫނިއާ އެކުލަވާލި 23 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުގައި އެންޑްރިކް ހިމެނިއިރު އޭނާ އަކީ ގައުމީ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ގޯލެއް ޖަހައިދިން އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ފުރަަތަމަ ފަހަރަށް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެ މިދިޔަ މާޗު އޭނާ ވަނީ އިންގްލޭންޑާއި ސްޕޭން ކޮޅަށް ގޯލު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ސްޕޭނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅޭނެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

ބްރެޒިލް ޓީމުން ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކަސެމީރޯ އަށް ވެސް ޖާގައެއްނެތެވެ. ގައުމީ ޓީމަށް 75 މެޗު ކުޅެދީފައިވާ މިޑްފީލްޑަރު ބާކީ ކުރިއިރު މި ސީޒަނުގައި ކުލަބުގައި ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ވަނީ ނުދެއްކިފަ އެވެ. ޓޮޓެންހަމަށް ކުޅޭ ފޯވަޑް ރިޗާލިސަން ބާކީ ކުރީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކަމަށް ކޯޗު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އާސެނަލްގެ ފޯވަޑް ގަބްރިއަލް ޖެސޫސް އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ އެންތަނީ ވެސް ޓީމުގައި ނުހިމަނަ އެވެ. ނޭމާ ޓީމުގައި ނުހިމެނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެނިކޮށް ލިބުނު އަނިޔާ ރަނގަޅުނުވާތީ އެވެ.

ޓީމުން ޖާގަ ދީފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު އަލިސަން ބެކާ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކީޕަރު އެޑަސަން ހިމެނެ އެވެ. ޖޫން 20 އިން ޖުލައި 14 އަށް ކުރިއަށްދާ މުބާރާތަށް ނެގި ޓީމުގައި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ހިމެނެ އެވެ.

ބްރެޒިލް ޓީމު:

ގޯލްކީޕަރުން: އަލިސަން ބެކާ (ލިވަޕޫލް)، އެޑަސަން (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ބެންޓޯ (އެތްލެޓިކޯ ޕަރަނޭންޝާ)

ޑިފެންޑަރުން:ބެރާލްޑޯ (ޕީއެސްޖީ)، މިލިޓާއޯ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، ގަބްރިއަލް މަގަލްހޭސް (އާސެނަލް)، މާކިއުނޯސް (ޕީއެސްޖީ)، ޑެނީލޯ (ޔުވެންޓަސް) ކޫޓޯ (ޖިރޯނާ)، ގުލިއާމޭ އަރާނާ (އެތްލެޓިކޯ މިނެއިރޯ)، ވެންޑެލް (ޕޯޓޯ)

މިޑްފީލްޑަރުން:އަންދްރިއާސް ޕެރޭރާ (ފުލަމް)، ބުރޫނޯ ގުއިމަރޭސް (ނިއުކާސަލް) ޑަގްލަސް ލުއިޒް (އެސްޓަންވިލާ)، ޔާއޯ ގޮމޭސް (ވުލްވުސް)، ލޫކަސް ޕަކޭޓާ (ވެސްޓްހަމް)

ފޯވަޑުން:އެންޑްރިކް (ޕަލްމެއިރާސް)، އެވަނިލްސަން (ޕޯޓޯ)، ގަބްރިއަލް މާޓިނެއްލީ (އާސެނަލް)، ރަފީނިއާ (ބާސެލޯނާ)، ރޮޑްރީގޯ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، ސަވީނޯ (ޖިރޯނާ)، ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް