ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 15:47
އިޒްރޭލާ އީރާނާ ދެމެދު އޮންނަ ނުތަނަވަސްކަން ގޯސްވީ، އޭޕްރީލް މަހު ސިރީއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގައި ހުންނަ އީރާން އެމްބަސީއަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއަކާ ގުޅިގެން
އިޒްރޭލާ އީރާނާ ދެމެދު އޮންނަ ނުތަނަވަސްކަން ގޯސްވީ، އޭޕްރީލް މަހު ސިރީއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގައި ހުންނަ އީރާން އެމްބަސީއަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއަކާ ގުޅިގެން
ރޮއިޓާސް
އިޒްރޭލާ އީރާނުގެ ގުޅުން
އީރާންގެ ދެމިއޮތުމަށް ނުރައްކާ ކުރާނަމަ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އުފައްދާނަން: އީރާން
 
އީރާންގެ ސްޓޫޑެންޓް ނިއުސް ނެޓްވޯކަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމުގައި ޚައްރާޒީ ވިދާޅުވީ، ނިއުކްލިއަރ ބޮމެއް އުފެއްދުމަށް އީރާނުން ނިންމާފައި ނުވާކަމުގައި
 
އިޒްރޭލުން އެގައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ ފެސިލިޓީއަށް ހަމަލާ އެއް ދީފިނަމަ، އީރާނުން މިހާތަނަށް ގެންގުޅެމުން އައި އަސްކަރީ ވިސްނުން ބަދަލު ކުރާނެ ކަމުގައި ވަނީ ބުނެފަ

އިޒްރޭލުން އީރާނުގެ ދެމިއޮތުމަށް ނުރައްކާ ކުރާނަމަ، އީރާނަށް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އުފެއްދުން ނޫން ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރ އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީގެ މުޝީރު ކަމާލް ޚައްރާޒީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އީރާންގެ ސްޓޫޑެންޓް ނިއުސް ނެޓްވޯކަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމުގައި ޚައްރާޒީ ވިދާޅުވީ، ނިއުކްލިއަރ ބޮމެއް އުފެއްދުމަށް އީރާނުން ނިންމާފައި ނުވާކަމުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ވިދާޅުވީ، އިޒްރޭލުން އެގައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ ފެސިލިޓީއަށް ހަމަލާ އެއް ދީފިނަމަ، އީރާނުން މިހާތަނަށް ގެންގުޅެމުން އައި އަސްކަރީ ވިސްނުން ބަދަލު ކުރާނެ ކަމުގައެވެ.

ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންމެ ފަހުގެ ގޮތް ނިންމަވާނީ، އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރ އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީއެވެ. މިމައްސަލައިގައި ޚާމަނާއީ 2000 ވަނަ އަހަރު ނެރުއްވި ފަތުވާގައި ވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އުފެއްދުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ހަރާމް ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

އިޒްރޭލާ އީރާނާ ދެމެދު އޮންނަ ނުތަނަވަސްކަން ގޯސްވީ، އޭޕްރީލް މަހު ސިރީއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގައި ހުންނަ އީރާން އެމްބަސީއަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މިހަމަލާގައި އީރާންގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ 7 މެމްބަރުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސީރިއާ އާއި ލެބަނާންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގުދުސްފޯސްގެ ދެ ޖެނެރަލަކުވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އީރާނުން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް 300 އެއްހާ ރޮކެޓް ހަމަލާ ދީފައިވެއެވެ.

2017 ން ފެށިގެން އީރާނާ ލެބަނާން އާ ގުޅުން އޮންނަ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް އިޒްރޭލަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ތަންތަނަށް ދޭތެރެ ދޭތެރޭން އިޒްރޭލުން އަންނަނީ ހަމަލާ ދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް