ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2024 | އަންގާރަ 09:41
އަންނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ރަސްމީ މެސްކޮޓް
އަންނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ރަސްމީ މެސްކޮޓް
ރޮއިޓާރސް
ޔޫރޯ 2024
ޔޫރޯ ސްކޮޑްގެ އަދަދަކީ 26 ކުޅުންތެރިން
 
ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަހު މުއްދަތަކީ ޖޫން 7

އަންނަ ޖޫނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ބާއްވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ޓީމެއްގައި 26 ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

މި ގޮތަށް ނިންމީ އެ އިދާރާގެ ނެޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓެއްގަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ޔޫރޯގަ އާއި ވޯލްޑްކަޕުގައި އާއްމުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވެނީ 23 ކުޅުންތެރިންނެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރޯގައި މި އަދަދު 26 އަށް އިތުރުކުރީ ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން ކުޅުންރިންގެ ފިޓްނަސް ދަށްވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ޔޫއޭފާގެ މި ބަދަލަކާއެކު ކުރިއަށްހުރި ގިނަ މުބާރާތްތަކެއްގައި ދެން މިކަން އޮންނާނީ މި ގޮތަަށް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެ އެވެ. ސަބަބަކީ ޔޫރަޕުގެ ކުލަބު މެޗުތައް ގިނަވުމުން ކުޅުންތެރިންގެ ލޮޑުވުމުން ގައުމީ ޓީމުގެ މުބާރާތްތަކާ ހަމައަށް އަންނައިރު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުޅުން ނުދެއްކޭތީވެ ސްކޮޑް ބޮޑުކުރަން ކޯޗުން ބާރު އަޅަމުން ދިއުމުންނެވެ. އަދި މި ބަދަލާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތް ފަދަ މިކަމަށް ބާރުއެޅި ގައުމުތަކުގެ ކޯޗުން ވަނީ ޔޫއޭފާއަށް މަރިހަބާ ކިޔައިފަ އެވެ.

ޔޫރޯގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުން ސްކޮޑް ޔޫޫއޭފާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަހު ތާރީހަކީ އަންނަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހެވެ. ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ވެސް މަދުވެގެން ތިން ކީޕަރުން ތިބެންޖެހޭނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް