ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
އަލްޖަޒީރާ

އިސްރާއީލުން އަލްޖަޒީރާ ހުއްޓުވަން ނިންމައިފި

  • ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށް އެކި ގްރޫޕްތަކުން އަލް ޖަޒީރާ ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް އިސްރާއީލުން ތުހުމަތުކުރޭ

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 10:25 | 2,659

ޤުދުސްގައި ހުންނަ އަލް ޖަޒީރާގެ އޮފީސް - ގޫގުލް

އިސްރާއީލުގައި ތިބި އަލް ޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިންގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށް، ޤުދުސްގައި ހުންނަ އެ ނެޓްވަރކްގެ އޮފީސް ބަންދުކުރުމަށް އިސްރާއީލުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

އިސްރާއީލު ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުން އިޢުލާނު ކުރެއްވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބެއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ޤައުމުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރު އައްޔޫބް ކާރާއެވެ.

މި ނިންމުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ވެސް އަލް ޖަޒީރާ ވައްދާފައި ނުވާއިރު، އިސްރާއީލުން ބުނީ، މި ނިންމުމަކީ ސުންނީ އަރަބި ޤައުމުތަކުގެ ނިންމުމަށް ތާޢީދުކުރުމުގެ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

ކާރާ ވިދާޅުވީ ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށް އެކި ގްރޫޕްތަކުން އަލް ޖަޒީރާ ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އިސްރާއީލުގެ ނިންމުމަކީ، ސުންނީ އަރަބި ޤައުމުތަކުގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް، އެ ނެޓްވަރކްގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށް، އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ޤަބޫލު ނުކުރުމަށް ތާޢިދުކޮށް ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

ކާރާގެ ތުޙުމަތުތައް އަލްޖަޒީރާއިން ދޮގުކޮށްފައިވާއިރު، ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން މިކަންކުރުމަށް، މި ނިންމުން އިސްރާއީލުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ކާރާ ވަނީ އިޢުލާނު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.