ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ސީރިއާ

އަހަރުމެންގެ ވިސްނުން ބަދަލެއް ނުވޭ، އަސަދަށް ޖާގައެއް ނެތް: ސައުދީ

  • ސީރިއާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް ތާޢީދު ކުރާކަމަށް ސައުދީން ބުނޭ

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 10:39 | 1,605

އަސަދާ ދެކޮޅު ޕޯސްޓަރެއް: ސީރިއާއަށް އަންނަ ފަހި ދުވަސްތަކުގައި އެ ޤައުމުގެ މިހާރުގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދަށް ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ސައުދީން ވަނީ ބުނެފަ - ގޫގުލް

ސީރިއާގެ މައްސަލައިގައި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޚިޔާލު ބަދަލުވަމުންދާ ކަމަށްބުނެ ފެތުރު މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް އެ ޤައުމުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ އެ ޤައުމުގެ ސްޓޭޓް މީޑިއާގައި ބުނެފައި ވަނީ، ސީރިއާގެ މައްސަލައިގައި ސައުދީގެ ވިސްނުން ބަދަލުނުވާ ކަމަށާއި، ސީރިއާގެ މައްސަލަ ހައްލުވެ، އުފެދޭ އިންތިޤާލީ ސަރުކާރުގައި އަސަދަށް ޖާގައެއް އޮތް ކަމަށް ސައުދީން ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ސައުދީގެ ވިސްނުން ހުރީ ޖެނީވާ 1 ޑެކްލަރޭޝަނާއި، އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ 2254 ނަންބަރު ޤަރާރުގައިވާ ގޮތަށް، ސީރިއާގައި އިންތިޤާލީ ސަރުކާރެއް ޤާއިމްކޮށް، އާ ޤާނޫނު އަސާސީއެއް އެކުލަވާލައި އިންތިޚާބަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ސީރިއާއަށް އަންނަ ފަހި ދުވަސްތަކުގައި އެ ޤައުމުގެ މިހާރުގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދަށް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީރިއާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ސުލްޙަ ޤާއިމްކޮށް، އެފަރާތްތައް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށް ކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށް ތާޢީދު ކުރުމަށް ސައުދީން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތު އަދިވެސް އޮތީ އެގޮތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.