ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ވެނެޒުއޭލާ

ވެނެޒުއޭލާގެ އަސްކަރީ ބޭސްއަކަށް ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް ހަމަލާދީ ހަތިޔާރުތަކެއް ހިފައިގެން ފިލައިފި

  • ހަމަލާ ދިނީ 20 މީހުންގެ ގްރޫޕަކުން، އޭގެ ތެރެއިން 10 މީހަކު ވަނީ ފިލާފައި

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 10:53 | 1,991

ވެނެޒުއޭލާގައި ދަނީ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަމުން - ބީބީސީ

ވެނެޒުއޭލާގެ އަސްކަރީ ބޭސްއަކަށް 20 މީހުންގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގްރޫޕަކުން ހަމަލާދީ އެތަނުން ހަތިޔާރުތަކެއް ހިފައިގެން 10 މީހަކު ފިލައިފިއެވެ. 

މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ވެނެޒުއޭލާގެ އުތުުރު-ހުޅަނގުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ވެލެންސިއާގައެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގްރޫޕްގެ ދެ މީހަކު މަރުވެ، އެކަަކު ޒަޚަމްވެ އަދި ހަތް މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގުމުގެ ކުރިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޔުނިފޯމް ލައިގެން ތިބި ބައެއްގެ ވިޑިއޯއެއް ދައުރުވެފައެވެ. އެ ވިޑިއޯގައި އެމީހުން ބުނަމުން ދިޔައީ "ނުރައްކާތެރި އަނިޔާވެރިންތަކަކާ" ދެކޮޅަށް ތެދުވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެ ވިޑިއޯގައި ސިފައިންގެ ޔުނިފޯމްގައި ތިބި މީހުން ބުނެފައި ވަނީ އެމީހުންނަކީ ވެލެންސިއާ ސިޓީގެ 41 ވަނަ ބްރިގޭޑަށް ނިސްބަތްވާ ސިފައިން ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމުގައި ހަަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ސިފައިންނާއި އާންމުން ވެސް ނިކުންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިހަމަލާއާ ބެހޭ ގޮތުން ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ބުނެފައި ވަނީ އެއީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަމަށާއި ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު ފިލި މީހުން ހޯދާނެ ކަަމަށެވެ.

ވެނެޒުއޭލާގެ ގާނޫނު އަސާސީ އަލުން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދާދިފަހުން ވަނީ އިފްތިތާހްކޮށްފައެވެ.ރައީސް މަޑޫރޯ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގައުމަށް ހަމަޖެހުން ގެނައުމަށްޓަކައި ގާނޫނު އަސާސީ އަލުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަަމަވެސް ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔެއިން ބުނަމުން ދަނީ ރައީސް މަޑޫރޯ އަލުން ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލަނީ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. 

ވެނެޒުއޭލާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަަލަބޮލިވެފައިވާ އިރު ރައްޔިތުން ބޭއްވި ތަފާތު މުޒާހަރާތަކުގައި މިދިޔަ އޭޕްރިލް އިން ފެށިގެން އެގައުމުގައި މަދުވެގެން 122 މީހުން މަރުވެ އަދި 2,000 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަަށް މީހުން މަރުވެފައި ވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.