ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 17:15
ވެމްކޯގެ ޑީއެމްޑީ ޝަހީދު އިބްރާހީމް
ވެމްކޯގެ ޑީއެމްޑީ ޝަހީދު އިބްރާހީމް
ވެމްކޯ
ވެމްކޯއަށް އިތުރު ޑީއެމްޑީއެއް
ވެމްކޯއަށް އިތުރު ޑީއެމްޑީ އެއް
 
ވެމްކޯގައި މިހާރު ވެސް އިތުރު ޑީއެމްޑީއެއް ހުރޭ

ވެމްކޯގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ޝަހީދު އިބްރާހީމް އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ މި މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާކަން ވެމްކޯ އިން ވަނީ އެކްސްގައި ހާމަކޮށްފައެވެ.

ޝަހީދު އިބްރާހީމް ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އެމްއެންޑީއެފްގައެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ ޕީއެންސީގެ ސެނެޓުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ވެމްކޯގައި މިހާރު ވެސް އިތުރު ޑީއެމްޑީއެއް ހުރެއެވެ. އެއީ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމެވެ. އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކީ މުޖުތަބާ ޖަލީލެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް