ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 12:06
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލް އައިންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލް އައިންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައި އަލް އައިން ފައިނަލަށް
 
މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން، މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އަލް އައިން ދަތުރު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި، އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައި އަލް އައިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

ސެމީ ފައިނަލްގައި އަލް އައިން ވާދަކޮށްފައި ވަނީ އަލް ޙިލާލާ އެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގު އަލް އައިން އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-2 އިންނެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗު އަލް ޙިލާލުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، 5-4 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާ އަކުން އަލް އައިން ވަނީ، އަލް ޙިލާލް ކަޓުވާލައި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް އަލް ޙިލާލުންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ކުރި ހޯދައި ދިނީ ރުބެން ނެވޭސް އެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި އެރިކް ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި އަލް އައިން އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދީފަ އެވެ. މެޗުން އަލް ޙިލާލް މޮޅުވި ލަނޑު، ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ސަލީމް އަލް ދައުސަރީ އެވެ.

މީގެ ކުރިން 2003 ވަނަ އަހަރު އަލް އައިން އިން ވަނީ އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން، މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އަލް އައިން ދަތުރު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް