ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 03:44
ލިވަޕޫލްގެ ރޮބަޓްސަން
ލިވަޕޫލްގެ ރޮބަޓްސަން
ޑެއިލީ މެއިލް
ލިވަޕޫލް
ޔޫރޮޕާ ލީގުން ބަލިވުމުގެ ހިތްދަތިކަން ފިލައިނުދޭ: ކްލޮޕް
 
ސްކޯ ބޯޑުގެ ޕްރެޝަރ އަހަރެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތް: ކްލޮޕް

ހީވެސް ނުކުރާ ގޮތަކަށް ޔޫރޮޕާ ލީގުން ލިވަޕޫލް ކެޓުމުގެ ހިތްދަތިކަން ކުޅުންތެރިންގެ ސިކުނޑިން ފިލައިނުދާ ކަމަށް ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ލީގުގައި ފުލަމް އަތުން 3-1ން މޮޅުވެ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ދިއުމަށްފަހު އެވެ. ލިވަޕޫލާއި އެއްވަނާގައިވާ އާސެނަލް އަށް ވެސް ލިބިފައިވަނީ 74 ޕޮއިންޓެވެ. ލިވަޕޫލަށް ދެ ވަނަ ލިބެނީ ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ. ނަމަވެސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ އެ ޓީމު އެއްވަނަ އަށް އަރައި ލިވަޕޫލް އޮންނާނީ ތިންވަނާގަ އެވެ.

ޔޫރޮޕާލީގުން ލިވަޕޫލް ކެޓީ އިޓަލީގެ އެޓްލާންޓާ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-0އިން ބަލިވުމުންނެވެ. ދެ ވަނަ ލެގުގައި ވެސް އެ ނަތީޖާ އަނބުރާ ނުލެވި އެވެ.

ކްލޮޕް ބުނީ މިހެންވެ ފުލަމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މާ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުކުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ހީވެސް ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލަމްއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރުމުން ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ.

ސްކޯ ބޯޑުގެ ޕްރެޝަރ އަހަރެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތް. މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ މެދު ނުވިސްނަން. ސަބަބަކީ އަހަރުމެންނަށް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވުމުގެ އުއްމީދެއް އޮތީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްގެން ކަމަށްވާތީވެ. އަނެއްކާ ގިނަ މެޗުތައް ކުޅެން ޖެހިފައިމިވަނީ ދަނޑުން ބޭރުގައި. މިހެންވެ އަހަރެން މާބޮޑު އުއްމީދެއް ނުކުރަން
ކްލޮޕް

އޭނާ ބުނީ ޓީމުގެ ފޯމު އަދިވެސް މުޅިން ރަނގަޅުނުވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމަށް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ޖެހި ޓްރެންޓް އެލެގްޒެންޑާ އާނޮލްޑް ވެސް އެއްބަސްވެ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ފުޓްބޯޅައިގައި ހީކުރާ ފަދަ ވަގުތުތަކުގައި ކުރިމަތިވާ ޕްރެޝަރުގެ ސަބަބުން ފޯމު ކަޓައި، ނަތީޖާ ދަށްވެ، ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވި އަލުން ފޯމަކަށް އަންނަން ވެސް ދަތިވާ ކަމަށެވެ.

ކްލޮޕް ބުނީ ލިވަޕޫލުން މިރޭގެ މެޗުގައި މުހިންމު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބެންޗުގައި ބޭތިއްބީ ވެސް ފޯމު ދަށްވުމުން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފޯވަޑް މުހައްމަދު ސަލާހާއި ޑާވިން ނޫނޭޒް ހިމެނެ އެވެ. ކްލޮޕް ބުނީ މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ނުލައި ޓީމު ރޮޓޭޓް ކޮށްލުމުން ބައެއް ފަހަރު ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އައުމާއި ނައުމަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ އުސޫލު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް