ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 16:27
އިންތިހާބެއްގެ ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އިންތިހާބެއްގެ ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލިސް އިންތިހާބު
ވޯޓުލުން ފެށޭނީ 8 ޖަހާއިރު، ނިމޭނީ 5:30 ގައި
 
ރާއްޖޭގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ ހެނދުނު 8:00ން ހަވީރު 5:30ށް
 
ވޯޓުލުން ނިންމާ ގަޑި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑިއަށް، 1 ގަޑި އިރާއި 30 މިނެޓް އިތުރުކޮށްފައިވޭ

އާދީއްތަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު 2024 ގައި ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރާ ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލުން ނިންމާ ގަޑި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑިއަށް، 1 ގަޑި އިރާއި 30 މިނެޓް އިތުރު ކުރުމަށް އެކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ނިންމީ މިދުވަސްވަރުގެ މޫސުމަށް ބަލައި، ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ވޯޓުލުމަށް އަންނަ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދުވެދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ މި ސަބަބުތަކާހުރެ ވޯޓުލާ ގަޑި އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، ވޯޓުލާ ވަގުތަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެނައުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާންމުކޮށް އިންތިހާބުތަކުގައި ހެނދުނު 8:00 ގައި ވޯޓުލުން ފަށާ ހަވީރު 4:00 ގައި ވޯޓުލުން ބަންދުކުރެއެވެ. އަދި 4:30 ގައި ވޯޓު ގުނަން ފަށާ އެރޭ އިރާކޮޅު މަރުކަޒުތަކުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ލިބެންފަށައެވެ.

މިކަމައި ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ނަގާ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެސް ވަގުތު އިތުރުކޮށްފައިވަނި އެ ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް އެކަން ހުށަހަޅާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން އެކަމަށް ތާއިދުކޮށްފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އަދި އެގޮތަށް ނިންމީ މޫސުން ގޯސްވެ ވިއްސާރަވެއްޖެ ނަމަ އަދި މި ދުވަސްވަރަކީ ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން މެންދުރު ގަޑީގައި ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާނެތީކަމަށެވެ. އަދި ދުރާލާ ގަޑިތައް އިއުލާންކުރީ ވޯޓުލާ ދުވަހު ގަޑިތައް އާންމުކުރަން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށެވެ.

ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނެ ގަޑިތައް:

ދިވެހިރާއްޖެ - ހެނދުނު 8:00 އިން ހަވީރު 5:30 އަށް

އިންޑިއާ (ޓްރިވެންޑްރަމް) - ހެނދުނު 8:30 އިން އިރުއޮއްސި 6:00 އަށް

ސްރީލަންކާ (ކޮލޮމްބޯ) - ހެނދުނު 8:30 އިން އިރުއޮއްސި 6:00 އަށް

މެލޭޝިއާ (ކުއަލަލަމްޕޫރު) - ހެނދުނު 11:00 އިން ރޭގަނޑު 20:30 އަށް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް