ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 11:21
ކައިލް ވޯކާ
ކައިލް ވޯކާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ
ރެއާލް މެޗުގައި ކައިލް ވޯކާ ފެނުން ގާތް: ގާޑިއޯލާ
 
ލިބުނު އަނިޔާ އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: ވޯކާ

އަނިޔާވެފައިވާ ޑިފެންޑަރު ކައިލް ވޯކާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެންޖެހޭ ފަހު މެޗުގައި ފެނުން ގާތް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ ބުނީ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ދެ ޓީމު އެއްވަރުވި މެޗުގައި ވޯކާ ނެތުމުގެ އުނިކަން ޓީމުން ފެނުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ މަޑުމަޑުން ރަނގަޅު ވަމުން އަންނާތީވެ ރެއާލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ.

އަހަރެން އޭނާ ލައްވައި ކުޅުވާނީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެ މަތިން. ސަބަބަކީ އޭނާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހަށް ނުކުޅެވި ގެއްލިދާކަށް އަހަރެން ބޭނުންނުވާތީވެ. އޭނާ އަކީ ޓީމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއް. އަދި އޭނާ މި މެޗުގައި ކުޅުން ވަރަށް މުހިންމު. ސަބަބަކީ މިއީ ފައިނަލަކަށްވާނެތީވެ
ގާޑިއޯލާ

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމުގެ ކޯޗު ބުނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ބަލިކުރަން ކުޅެންޖެހޭ މެޗު ވަރަށް ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކުރުމަކީ އަބަދުވެސް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެއީ ފުރިހަމަ ޓީމެއް. މޮޅު ކުޅުންތެރިން ގިނަ ޓީމެއް. ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ވެސް އެހާމެ ވަރުގަދަ. އަހަރުމެން މިދިޔަ އަހަރު އެމީހުން ބަލިކުރިޔަސް އަބަދު އެކަން ކުރަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފަސޭހަނުވާނެ
ގާޑިއޯލާ

ސިޓީ އާއި ރެއާލް ކުޅޭ މެޗު އޮންނާނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް