ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 18:53
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދިޔަ އުމްރާވެރިން
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދިޔަ އުމްރާވެރިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަރީ އުމްރާ އަސްކޮއި ޓުވާޒް
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އެއްވެސް ގްރޫޕަކަށް މައްސަލައެއް ދިމައެއްނުވޭ، އުމްރާވެރިން އެނބުރި މާލެއަށް އަންނަން ފަށައިފި
 
ގްރޫޕާ މެދު އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އެއްވެސް އޮޅުމެއްވާނަމަ 9110909 އަށް ގުޅާ އިތުރަށް ޔަގީންކުރުމަށް އެދިފައިވޭ
 
މިއަދު އެއްބަޔަކު ވަނީ މާލެ އައިސްފައި، ދެވަނަ ގްރޫޕު މާދަމާ މާލެ އަންނާނެ

ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒް އެއްވެސް ގްރޫޕަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާނުވާ ކަމަށާއި، އެ ގްރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދިޔަ އުމްރާވެރިން އުމްރާ ނިންމާފައި މާލެއަށް އެނބުރި އަންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފަރީ އުމްރާ އަސްކޮއި ޓުވާޒްއިން ބުނެފިއެވެ.

މައްކާއަށް ގޮސް ތިބި ގްރޫޕުގެ ތެރެއިން ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އުމްރާވެރިން ތިއްބީ ހެޔޮހާލުގައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 50 އުމުރާވެރިން މާލެ ވަނީ އައިސްފައެވެ. އަދި ބާކީތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 2 ވަނަ ގްރޫޕު ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުރާނެ ކަމަށް ފަރީ އަސްކޮއި ގްރޫޕުން ބުނެއެވެ. އެ ގްރޫޕުން ބުނީ 3 ވަނަ ގްރޫޕު 15 ގައި ފުރާނެ ކަމަށެވެ.

ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްއިން ބުނީ ހިތްދަތި އަދި އުދަގޫ ދަތިކަމެއް ހާޖީންނަށް ކުރިމަތި ނުވާކަމަށެވެ.

ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްއިން ވަނީ އެ ގްރޫޕާ މެދު އޮތް އިތުބާރު ދަމަހައްޓާ އަދި ގްރޫޕާ މެދު އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އެއްވެސް އޮޅުމެއްވާނަމަ 9110909 އަށް ގުޅާ އިތުރަށް ޔަގީންކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފައިސާ ދައްކާއިރު، ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒް ނަންތޯ ޔަގީން ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. ނުވަތަ އެ ގްރޫޕުގެ ނަންބަރަށް ގުޅައިގެން ޔަގީންކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްއިން ބުނެފައިވަނީ ގްރޫޕް ޔަގީން ނުކޮށް ފައިސާ ދެކިގެން ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަދި މިހާރުވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ދަތި އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްއިން ވަނީ ދިމާވާ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް އެ ގްރޫޕުގެ ނަންބަރަށް ގުޅާފައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަދި އެކަންކަން ޔަގީންކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ކަސްޓަމަރުންގެ އަރިހުން އެދިފައެވެ.

ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްއަކީ މަހުން މަހަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން ވެސް އުމުރާއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގްރޫޕެކެވެ. އެގޮތުން މަހަށް 50 ރުފިޔާއިން 100 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ދައްކާ ހަމަކޮށް ދާންބޭނުންވާ އަހަރަކު ދެވޭނެއެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުން ދައްކާ ފައިސާ ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް