ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:43
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އަދި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އަދި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ
ރޮއިޓާރސް
ބާސެލޯނާ - ޕީއެސްޖީ
ބާސެލޯނާ އަތުން ބަލިވުމަކީ ބޮޑު ދެރައެއް: އެންރީކޭ
 
ޕީއެސްޖީ ބަލިވީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-2އިން

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ސްޕޭނުގެ ބާސެލޯނާ އަތުން ބަލިވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ދެރައެއް ކަމަށް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި ކޯޗު އެންރީކޭ މިހާރު ކޯޗުކޮށްދޭ ޓީމު ބަލިވީ 3-2އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ބާސެލޯނާގެ ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ރަފީނިއާ އެވެ. އެކަމަކު ފަހު ހާފު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ ފަސް މިނިޓް ތެރޭގައި ޖެހި ދެ ގޯލުން ޕީއެސްޖީ ލީޑް ހޯދި އެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ އެވެ. ފަހު ލަނޑު ޖެހީ ވިޓީނިއާ އެވެ. އެކަމަކު ޕެޑްރީ ކުޅެން ނުކުތްތާ ދެ މިނިޓްތެރޭގައި ދިން މޮޅު ޕާހަކުން ރަފީނިއާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. އޭނާ އަކީ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ފަހު ހާފުގައި ނުކުތް ޑިފެންޑަރު އަންދްރޭސް ކްރިސްޓިއަންސަން އެވެ.

އެންރީކޭ ބުނީ އޭނާގެ ޓީމު މެޗު ފެށީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ. އަދި ގިނަ ހަމަލާ އުފެއްދީ ވެސް އޭނާގެ ޓީމުން ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ރަނގަޅު މޫޑެއްގައި އަހަރުމެން މެޗު ފެށީ. އެކަމަކު މި ނަތީޖާ އަކީ އަހަރުމެންނަށް ދެރައެއް. ފުރަގަމަ ގޯލު އަހަރުމެން ކޮޅަށް ވަނުމަކީ ވެސް ދަރަކޮށްވީ ކަމެއް. ދެ ވަނަ ހާފު ފެށީ ވަރަށް ރަނގަޅށް. އެކަމަކު އަހަރުމެން ކޮޅަށް ދެ ވަނަ ގޯލެއް ވަނީ ވަރަށް ކުއްލިއަކަށް. އަހަރުމެން ގިނަ ހަމަލާ އުފެއްދީ ވެސް. ބާސެލޯނާ އަށް ގޮސް މޮޅުވުމުގެ ރޫހު ޓީމުގައި އެބަހުރި،"
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ބަލިވުމުން ޓީމަށް ބައެއް ފަހަރު ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި ބާސެލޯނާ ވެސް އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު މޫޑެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ ހަފުތާގައި ބާސެލޯނާގައި ކުޅެންޖެހޭ މެޗަށް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުވާންޖެހޭކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރި އެވެ.

"އެ މެޗުގައި އަޝްރަފް ހަކީމީ އަށް ވެސް ކުޅެވޭނެ. އެކަމަކު ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އަހަރުމެން ތައްޔާރުވާންޖެހޭނެ. އަހަރުމެން ބާސެލޯނާ އަށް ދާނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެން މޮޅުވާން،"
އެންރީކޭ ބުންޏެވެ.

މި މެޗަށް ފަހު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް ވަނީ އޭނާގެ ޓީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފްކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް